Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Jednoduché účtovníctvo v neziskovej organizácii

Sledujete ukážku videozáznamu školenia upravenú pre jednoduché prezeranie. Z každej obsahovej časti je možné spustiť 1 minútu. Ak sa videozáznam nespustí automaticky, pravdepodobne je blokovaný internetovým prehliadačom. Zrušte toto blokovanie v nastaveniach prehliadača alebo kliknite na zelenú ikonu.

Školenie pre vás pripravila

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Vytvorené

7.11.2023

Dĺžka

5 hod, 12 min

Miesto konania

online

Ak sa Vám nezobrazuje video, možno máte zablokované prehrávanie súborov typu mp4. Požiadajte vtedy správcu IT o kontrolu a prípadné povolenie prístupu k týmto súborom.

Technická podpora
048/3810138048/3810131048/3810143

4:00

Úvod – obsah

17:00

Legislatívny rámec jednoduchého účtovníctva v NZO

42:00

Hlavná a pomocné knihy v jednoduchom účtovníctve NÚJ

41:00

Ktoré príjmy na konci účtovného obdobia časovo rozlišujeme

13:00

Prechod z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva

45:00

Príjmy a výnosy neziskovej účtovnej jednotky z pohľadu dane z príjmov

10:00

Príjmy z charitatívnej reklamy

19:00

Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov

42:00

Podnikanie NÚJ

22:00

Priame a nepriame dane v neziskovej účtovnej jednotke

57:00

Otázky

4:00

Úvod – obsah

17:00

Legislatívny rámec jednoduchého účtovníctva v NZO

42:00

Hlavná a pomocné knihy v jednoduchom účtovníctve NÚJ

41:00

Ktoré príjmy na konci účtovného obdobia časovo rozlišujeme

13:00

Prechod z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva

45:00

Príjmy a výnosy neziskovej účtovnej jednotky z pohľadu dane z príjmov

10:00

Príjmy z charitatívnej reklamy

19:00

Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov

42:00

Podnikanie NÚJ

22:00

Priame a nepriame dane v neziskovej účtovnej jednotke

57:00

Otázky