Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Špecialista podvojného účtovníctva staňte sa profesionálom

Komplexne spracovaný špecializovaný kurz v aktuálne platnej legislatíve v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Prihlášky príjmame do 5.6.2024

Kurz ukončíte do 30.6.2024

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD.

Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Bc. Jana Acsová

Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné a obchodné právo

Ing. Radoslav Hrbál

Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Ing. Ondrej Baláž

Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Kurz obsahuje 6 celodenných školení na aktuálne témy v oblasti podvojného účtovníctva
  • Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín

Cena certifikovaného kurzu je 330 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov
je 130 € s DPH

Rezervovať miesto v kurze

Termíny povinných školení v kurze

6.6.2024 – Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

11.6.2024 – Vlastné imanie a záväzky v podvojnom účtovníctve

13.6.2024 – Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

videozáznam – Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

videozáznam – Zásoby a finančný majetok v podvojnom účtovníctve

videozáznam – Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2023/35/1

Personalizovaná elektronická pečiatka Špecialistu na podvojné účtovníctvo

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Špecialista na podvojné účtovníctvo a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v účtovníctve.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s lektormi: Ing. Vladimírom Ozimým, Ing Bc. Janou Acsovou, Ing Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom, Ing. Ondrejom Balážom a JUDr. Jozefom Lukajom, PhD. Súčasťou poradenstva je aj čitáreň otázok a odpovedí. K dispozícií máte databázu otázok od účtovníkov a odpovedí od daňových poradcov a lektorov.

prihlasovanie je spustené

Ďalšie certifikované kurzy

Účtovník
Expert

Viac informácií

Mzdový
špecialista

Viac informácií

Daňový
špecialista

Viac informácií

Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo

Viac informácií

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Viac informácií