Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Určený ekonómom a účtovníkom, ktorí sa vo svojej praxi venujú neziskovým účtovným jednotkám.

Cieľom akreditovaného modulu je vysvetliť odlišnosti a špecifiká účtovných postupov v neziskovej sfére a to predovšetkým v jednoduchom účtovníctve, ktoré sa vo veľkej miere v praxi uplatňuje práve pri neziskovkách. Okrem účtovania a zostavenia účtovnej závierky sa v module dozviete aj to, ako správne posúdiť daňové príjmy a výdavky v prípade neziskových organizácií.

Certifikované vzdelávanie s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Prihlášky prijímame do 13.10.2024

Kurz ukončíte do 31.12.2024

Rezervovať miesto v kurze

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD.

Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Expertka v oblasti neziskových organizácií

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Kurz obsahuje 2 celodenné školenia na aktuálne témy
  • Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín priamo s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Cena certifikovaného kurzu je 190 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov je 80 € s DPH

Rezervovať miesto v kurze

Termíny povinných školení v kurze

14.10.2024 - Účtovné a daňové špecifiká neziskových účtovných jednotiek

28.10.2024 - Jednoduché účtovníctvo v neziskovej organizácii

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2023/35/1

Personalizovaná elektronická pečiatka Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Účtovníctvo a dane neziskových organizácií a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 1 povinné školenie a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou. Súčasťou poradenstva je aj čitáreň otázok a odpovedí. K dispozícií máte databázu otázok od účtovníkov a odpovedí od lektorov.

prihlasovanie je spustené

Ďalšie certifikované kurzy

Účtovník
Expert

Viac informácií

Mzdový
špecialista

Viac informácií

Daňový
špecialista

Viac informácií

Špecialista podvojného účtovníctva

Viac informácií

Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo

Viac informácií