Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Daňový špecialista staňte sa profesionálom

Komplexne spracovaný špecializovaný kurz v aktuálne platnej legislatíve v module Daňové zákony v praxi.

Certifikované vzdelávanie s daňovými poradcami Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Soňou Mokrášovou Ugróczy a Ing. Bc. Janou Acsovou. Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD.

Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Bc. Jana Acsová

Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

Ing. Soňa Mokrášová Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP

Ing. Radoslav Hrbál

Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné a obchodné právo

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Ing. Ondrej Baláž

Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Kurz obsahuje 5 celodenných školení na aktuálne daňové témy
  • Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín

Cena certifikovaného kurzu je 330 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov
je 130 € s DPH

Rezervovať miesto v kurze

Termíny povinných školení v kurze

4.10.2023 – Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od roku 2023

17.10.2023 – Praktický výklad zákona o DPH - registrácia, miesto a dátum dodania tovarov a služieb, základ dane a jeho oprava

18.10.2023 – Praktický výklad zákona o DPH - cezhraničné obchody, odpočítanie DPH, dodanie a nájom nehnuteľností, prenos daňovej povinnosti, fakturácia

15.11.2023 – Dane fyzických osôb v praxi - zdaňovanie príjmov z podnikania, z prenájmu, autorskych príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov

29.11.2023 – Daňové a nedaňové výdavky

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2023/35/1

Personalizovaná elektronická pečiatka Daňového špecialistu

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Daňový špecialista a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s lektormi: Ing. Vladimírom Ozimým, Ing Bc. Janou Acsovou, Ing Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom, Ing. Ondrejom Balážom a JUDr. Jozefom Lukajom, PhD. Súčasťou poradenstva je aj čitáreň otázok a odpovedí. K dispozícií máte databázu otázok od účtovníkov a odpovedí od daňových poradcov a lektorov.

Ďalšie certifikované kurzy – prihlasovanie je spustené

Špecialista podvojného účtovníctva 2023

Viac informácií

Mzdový špecialista 2023

Viac informácií