Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo

Cieľom akreditovaného modulu je vysvetliť postavenie finančného aj mzdového účtovníctva v kontexte obchodnoprávnej a pracovnoprávnej legislatívy.

Modul nadväzuje na odborné vedomosti z účtovníctva, daní a miezd, rozširuje ich a dopĺňa. V prvej časti sa budeme venovať náležitostiam pracovných zmlúv a tiež ochrane osobných údajov pri vedení mzdovej agendy. V druhej časti prinesieme právny pohľad na obchodné spoločnosti a ich obchodnú prax, ktorá sa v konečnom dôsledku prejaví v účtovníctve spoločností.

Certifikované vzdelávanie s JUDr. Jozefom Lukajkom PhD.

Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Prihlášky prijímame do 20.10.2024.

Kurz ukončíte do 31.12.2024.

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD.

Odborný garant v akreditovanom programe

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné a obchodné právo

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Kurz obsahuje 2 celodenné školenia na aktuálne daňové témy
  • Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín priamo s JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., odborníkom na pracovné a obchodné právo.

Cena certifikovaného kurzu je 190 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov je 80 € s DPH

Rezervovať miesto v kurze

Termíny povinných školení v kurze

21.10.2024 – Právne minimum pre personalistiku + GDPR

30.10.2024 – Právne minimum pre účtovníctvo

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2023/35/1

Personalizovaná elektronická pečiatka odborníka na Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 1 povinné školenie a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s JUDr. Jozefom Lukajom, PhD. Súčasťou poradenstva je aj čitáreň otázok a odpovedí. K dispozícií máte databázu otázok od účtovníkov a odpovedí od lektorov.

prihlasovanie je spustené

Ďalšie certifikované kurzy

Účtovník
Expert

Viac informácií

Mzdový
špecialista

Viac informácií

Daňový
špecialista

Viac informácií

Špecialista podvojného účtovníctva

Viac informácií

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Viac informácií