Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Účtovník Expert

Staňte sa certifikovaným účtovníkom

 • Ročný kurz
 • Intenzívny kurz
 • Otvárame každý mesiac

Komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky. Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 2682/2023/35/1

Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník Expert

Staňte sa certifikovaným účtovníkom, odborníkom na dane, účtovníctvo a mzdy. Akreditovaný kurz zameraný na prax pod vedením špičkových lektorov.

Vzdelávanie obsahuje komplexný výklad zákonov, vrátane ich praktickej aplikácie na množstve reálnych príkladov. Obsah vzdelávania neustále aktualizujeme, aby zahŕňal všetky najnovšie novely zákonov.

Ing. Jana Stašová, PhD.

Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP

Ing. Bc. Jana Acsová

Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Ing. Radoslav Hrbál

Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

Ing. Ondrej Baláž

Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Ing. Viera Mezeiová

Ministersvo financií SR, daň z príjmov zo závislej činnosti

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na mzdy, odvody a personalistiku

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné a obchodné právo

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Špecialistka na neziskovky

Bc. Monika Gajdošová

Účtovníčka so špecializáciou na mzdy a personalistiku

Peter Šághy

IT špecialista Digitalizácia účtovníctva

Prečo sa stať Účtovníkom Expertom?

Vzdelávate sa s najlepším lektorským tímom

Vaše vzdelávanie nekončí certifikátom, ale aj naďalej môžete využívať všetky školenia a poradentvo s lektormi počas platnosti služby

Naučíte sa použiť získané vedomosti v reálnych praktických situáciách

Získate všetky ďalšie výhody člena CUS pre seba aj svojich kolegov

Získate potvrdenie vašich odborných vedomostí z účtovníctva, daní aj miezd

Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník Expert zadarmo až na 1 týždeň

Vzdelávanie zahŕňa

Povinné školenia v 3 moduloch

Nepovinné školenia môžete využívať neobmedzene už od momentu prvej platby.

Vzdelávací kurz otvárame v septembri 2024.

Termíny povinných školení budú čoskoro zverejnené.

Výhoda pre Vás

 • Celý vzdelávací program absolvujete online formou
Vyskúšať online prenos

Prípadové štúdie

Prípady z účtovnej praxe, ktorých vypracovanie tvorí praktickú časť výučby.

Vzor prípadových štúdií

Záverečné testy

Po každom absolvovanom module nasleduje test na overenie vašich odborných vedomostí.

Vzor záverečných testov

Vystavenie certifikátu

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR pod číslom 2682/2023/35/1.

Vzor certifikátu

Personalizovaná pečiatka Účtovníka Experta

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Účtovník Expert a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike.

Cena kurzu

Intenzívny kurz   -   otvárame 1.9.2024

425,- € s DPH

 • S možnosťou rozdelenia na splátky
 • 3 vzdelávacie moduly – dane, mzdy aj účtovníctvo
 • Služby využívate od momentu prvej platby až do 31.12.2024
 • Všetky moduly ukončíte testom do 31.12.2024
 • Bonus: prístup k videozáznamom, servisu a poradenstvu už od momentu úhrady
Prihlásiť sa

Ročný kurz počas 12 mesiacov

730,- € s DPH

 • S možnosťou rozdelenia na splátky
 • 3 vzdelávacie moduly – dane, mzdy aj účtovníctvo
 • Služby využívate 12 mesiacov
 • Bonus: prístup k videozáznamom, servisu a poradenstvu už od momentu úhrady
Prihlásiť sa

Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník Expert zadarmo až na 1 týždeň