Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál

Špecialista na podvojné účtovníctvo

Jediný kurz podvojného účtovníctva zameraný na prax

Vzdelávanie ukončené certifikátom MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2 - certifikovaný Účtovník v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb

STAŇTE SA ODBORNÍKOM NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO A OVERTE SI NADOBUDNUTÉ VEDOMOSTI POD VEDENÍM PROFESIONÁLNYCH LEKTOROV.

Získajte certifikát o absolvovaní vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Účtovník – modul Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka.

Ako jediní na Slovensku ponúkame možnosť dištančného ONLINE štúdia v kvalifikácii Účtovník v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Pre koho je kurz vhodný?

Kurz Špecialista na podvojné účtovníctvo je určený ekonómom a účtovníkom s praxou v tejto oblasti. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov alebo absolventov bez praxe. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti podvojného účtovníctva a účtovnej závierky.

Čo všetko je v cene kurzu?

 • Prístup (fyzicky alebo online) k povinným školeniam zaradeným do modulu Podvojné účtovníctvo
 • Prístup k poradenstvu k účtovným a daňovým školeniam od termínu úhrady až do ukončenia kurzu
 • Všetky nezostrihané videozáznamy zo školení modulu, vrátane diskusie
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

Navyše:

 • Bonusové študijné materiály a publikácie k aktuálnym problémom z praxe

Obsahová náplň modulu:

Modul pokrýva problematiku podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov rozdelenú do tém:

 • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
 • Zásoby a finančný majetok
 • Zúčtovacie vzťahy
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
 • Náklady a výnosy
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
Dávame si záležať, aby obsah vzdelávania presne zodpovedal vašim potrebám

Vzdelávací program sme zostavili tak, aby pokrýval všetky najdôležitejšie oblasti, s ktorými sa účtovníci vo svojej praxi stretávajú. Najväčší dôraz kladieme na praktické uplatnenie získaných informácií aby ste z kurzu odchádzali s istotu správnych rozhodnutí.

V obsahu vzdelávania sú vždy zahrnuté aj najnovšie zmeny a novely zákonov vrátane ich aplikácie do praxe. Už sa nikdy nestane, že by ste si nejakú zmenu nevšimli.

6 VÝHOD CERTIFIKOVANÉHO VZDELÁVANIA

 1. Získané vedomosti si potvrdíte pod vedením profesionálneho lektora
 2. Zvýšite si svoju kvalifikáciu
 3. Lepšie sa uplatníte na trhu práce
 4. Kariérne napredujete
 5. Odlíšite sa od radových účtovníkov
 6. Získate konkurenčnú výhodu
❱ Certifikát je viac ako ďalším obrazom na stene. Bude dôkazom, že získané informácie dokážete využiť vo svojej práci v prospech klientov alebo zamestnávateľa. Kurzy sú zamerané na praktické využitie poznatkov a odrážajú aktuálny stav legislatívy.

Ako prebieha vzdelávanie v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb?

Kurz pozostáva z povinných školení, riešenia prípadových štúdií a testu. Po absolvovaní všetkých školení získate certifikát MŠVVaŠ SR o absolvovaní odborného vzdelávania v Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Iba u nás môžete absolvovať celý kurz aj ONLINE

Získať certifikát je možné aj priamo z vášho domova či kancelárie. Všetky povinné školenia vysielame aj naživo v reálnom čase, s možnosťou zadávania otázok priamo lektorovi. Nemusíte nikam cestovať, ale plnohodnotné vzdelávanie, vrátane poradenstva, absolvujete ONLINE na tablete, smartfóne, notebooku alebo stolnom počítači. Samozrejme, radi Vás uvidíme aj v prednáškových sálach.

TERMÍNY

Bratislava

Banská Bystrica

PORADENSTVO PRE ÚČASTNÍKOV MODULU PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRÁVNICKÝCH OSÔB

Odborné poradenstvo k účtovným školeniam
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00
Pondelok Ing. Acsová Ing. Ozimý
Utorok   Ing. Ozimý
Streda Ing. Hrbál Ing. Ozimý
Štvrtok   Ing. Ozimý
Piatok Ing. Hrbál Ing. Ozimý

Výhodná cena

Cena certifikovaného vzdelávacieho kurzu Špecialista podvojného účtovníctva je 300 € vrátane DPH.
Cena pre našich členov je len 100 € vrátane DPH.

❱ Sme najväčšia vzdelávacia spoločnosť zameraná na profesionálne vzdelávanie ekonómov, účtovníkov a mzdárov.
❱ Spolupracujeme s Ministerstvom školstva a ako jediní na Slovensku máme akreditovaný nadstavbový vzdelávací program orientovaný na prax.

Idete do toho?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855..
Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

Priezvisko:
Meno(, titul):
Kontaktný telefón:
E-mail:
Obchodný názov firmy:
Poznámka:
Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS
Aký je rok? (antispam):
Elektronické potvrdenie vašej odbornosti

Viac informácií o kurze v PDF forme

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás