Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Školenie - 11. 6. 2019

Školenie: Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP
POZOR: Vážený klient upozorňujeme Vás na zmenu adresy – pôvodné školiace priestory

Popis školenia:
Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov právnických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.
Obsah školenia :
 • Novinky v ERP
  • zavedenie e-kasy (základné pojmy)
  • kto je povinný používať e-kasu
  • vyhotovovanie dokladov cez e-kasu
  • vyhotovovanie paragónov
  • ako prejsť na e-kasu
  • čo ak nie je prístup k internetu
  • povinnosti podnikateľa
  • jednoúčelové poukazy a e-kasy
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
 • Odpisovanie dlhodobého majetku
  • ocenenie majetku z účtovného a daňového hľadiska (vstupná cena ako pojem na účely odpisovania majetku)
  • zaradenie a odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • možnosť prerušenia odpisovania majetku (kedy povinnosť)
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • vyradenie majetku a zostatková cena ako daňový resp. nedaňový výdavok (predaj, škoda, likvidácia, darovanie, bezplatné odovzdanie)
 • Nákup majetku daň z príjmov
  • bezodplatné dodanie majetku (na súkromné používanie platiteľom, zamestnancom, darovanie, obchodná vzorka, reklamný predmet) - vplyv na daňovú povinnosť platiteľa, daňová uznateľnosť výdavku
  • strata, krádež, škoda na majetku a vplyv na DPH (vznik daňovej povinnosti), daňová uznateľnosť výdavku
 • Nájomné vzťahy
  • odpis verzus príjem s prenájmu u prenajímateľa
  • výdavky spojené s prenájmom u prenajímateľa a nájomcu
  • technické zhodnotenie vykonané nájomcom (daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu)
  • operatívny prenájom a odkúpenie predmetu nájmu
  • finančný prenájom a daňový dopad (obstaranie, odpisovanie, postúpenie, nesplácane a odobratie
 • Zrážková daň - povinnosti vyplývajúce zo zrážkovej dani
  • kedy je nutné vykonať zrážkovú daň (základné princípy)
  • prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
  • vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
  • sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
  • vyplácanie podielov na zisku v tuzemsku a do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k. s. a v. o. s. )
  • odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR (§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10),
  • zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
  • úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecné platné aj pre tuzemsko)
 • Výdavky na reklamu
  • reklama objednaná u neziskových organizácii
  • reklama - výdavok daňovo uznaný až po zaplatení?
  • podpora predaja a daňový výdavok (bezplatné odovzdanie výhry)
 • Predaj podniku a daňový dopad u predávajúceho a kupujúceho (pohľad DzP)
 • Opravné položky a odpis pohľadávky
objednať

Školenie za 69 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Vladimír Ozimý
Výborné školenie v súvislostiach a nadväznostiach. Ďakujem aj za plodnú diskusiu a úplnosť zodpovedaných otázok. Diničová
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás