Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Školenie - 12. 6. 2019

Školenie: Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby

Popis školenia:
Cieľom školenia je podrobný výklad zákona o dani z príjmov vo vzťahu k fyzickým osobám – podnikateľom. Budeme sa venovať povinnostiam fyzickým osôb a tiež daňovým výdavkom špecifickým pre fyzické osoby.
Obsah školenia :
 • Právne východiská dane z príjmov fyzických osôb:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely so zameraním sa na fyzické osoby
  • systematické členenie zákona
  • základné pojmy (predmet dane, daňové výdavky, zdaniteľný príjem, daňová strata, základ dane)
  • registračná povinnosť fyzickej osoby
  • zisťovanie základu dane z príjmov fyzickej osoby (aktívne príjmy, pasívne príjmy, úprava príjmov a výdavkov, nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy)
  • daňové priznanie fyzickej osoby a:
   • jednoduché účtovníctvo
   • daňová evidencia
   • percentuálne výdavky
   • podvojné účtovníctvo
 • Príjmy spoločníkov a konateľov pri prerozdeľovaní vlastného imania kapitálových obchodných spoločností
 • Podiely na zisku
 • Transferové oceňovanie tuzemské v roku 2019 (princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti, závislá osoba, dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah)
 • Vybrané daňové výdavky a súvisiaca problematika (stravovanie, cestovné, rekreačné poukazy, DPH, dotácie, nájomné, výdavky na reklamné predmety, prirodzené úbytky zásob, likvidácia zásob, daň z motorových vozidiel, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, manká a škody, náhrady od poisťovne, odpisovanie dlhodobého majetku fyzickou osobou)
objednať

Školenie za 69 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás