Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Školenie - 11. 6. 2019

Školenie: Daň z príjmov právnických osôb

Popis školenia:
Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov právnických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.
Obsah školenia :
 • Právne východiská dane z príjmov právnických osôb:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely
  • systematické členenie zákona
  • základné pojmy (predmet dane, daňové výdavky, zdaniteľný príjem, daňová strata, základ dane)
  • zisťovanie základu dane z príjmov
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov z účtovného a daňového hľadiska; oprava chýb minulých účtovných období
 • Transakcie vo vlastnom imaní právnickej osoby a ich daňové posúdenie (znižovanie základného imania, prerozdeľovanie kapitálového fondu z príspevkov).
 • Dlhodobý majetok a jeho prenájom:
  • limity:
   • zostatkovej ceny pri predaji
   • odpisovania (osobný automobil, odpisy do výšky príjmov z prenájmu, súbeh výdavku po zaplatení s iným limitom napr. dodanenie záväzku z titulu nezaplatenia)
  • nepeňažný príjem prenajímateľa
 • Transferové oceňovanie tuzemské v roku 2019 (princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti, závislá osoba, dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah)
 • Vybrané daňové výdavky (stravovanie, cestovné, rekreačné poukazy, DPH, výdavky po zaplatení, rezervy a opravné položky, reklama a podobne)
 • Dary a ich daňové posúdenie
objednať

Školenie za 69 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás