Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Školenie - 6. 6. 2019

Školenie: Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy

Popis školenia:
Školenie je určené pre ekonómov a účtovníkov, ktorí si potrebujú obnoviť a prehĺbiť svoje znalosti zákona o dani z pridanej hodnoty. Na školení sa budeme aj venovať dôležitým zmenám v zákone od roku 2019, aby ste boli včas pripravení na ich aplikáciu vo vašej profesionálnej praxi.
Obsah školenia :
 • Fakturácia a jej princípy
  • Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
  • Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
  • Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku
 • Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry
  • Kto je povinný vyhotoviť faktúru
  • Zákonná lehota podľa zákona o DPH
  • Nesplnenie lehoty a možné sankcie
  • Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
  • Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?
 • Pojem súhrnná faktúra, aké podmienky musia byť splnené podľa zákona
  • Súhrnná faktúra zo zákona a názor FR SR
 • Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene
 • Dodanie stavby, jej časti a stavebného pozemku
  • Kedy nastáva moment dodania na účely vzniku daňovej povinnosti
  • Princípy dodania stavby, jej časti vrátane stavebného pozemku
   • Kedy odvádza daň dodávateľ, kedy odberateľ a kedy je právo alebo povinnosť uplatniť oslobodenia
   • Oslobodenie dodávky od DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku
  • Dodanie stavieb na bývanie a zmeny od 1. 1. 2019 – byty, apartmány a rodinné domy
 • Nájom a ubytovacie služby
  • Ubytovacie služby a zmena DPH – zložené plnenie, kedy znížená sadzba a kedy základná sadzba DPH
  • Prenájom nehnuteľnosti zdaniteľnej osoby a nezdaniteľnej osoby a prenájom bytov, rodinného domu, apartmánov
  • Oprava základu dane (opravná faktúra), základné princípy a poukázanie na pravidlá pri vyúčtovaní energií popri nájomnom, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií, právo na odpočítanie dane. Pohľad u prenajímateľa a nájomcu, uvádzanie v kontrolnom výkaze a v DP
 • Právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51, povinnosť mať faktúru
  • Zákonné podmienky na uplatnenia práva na odpočítanie dane
  • Pomerné odpočítanie dane a vplyv na zmenu pomeru počas používania od 1. 1. 2019
  • Koeficient, jeho výpočet a povinnosti platiteľa od 1. 1. 2019
  • Formálne právo na odpočet DPH (povinnosť mať faktúru, neúplná faktúra a právo odpočítania dane, kedy stačí záznamová povinnosť)
  • Uvádzanie prijatých faktúr do kontrolného výkazu
objednať

Školenie za 69 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Vladimír Ozimý
Výborné školenie v súvislostiach a nadväznostiach. Ďakujem aj za plodnú diskusiu a úplnosť zodpovedaných otázok. Diničová
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás