Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Postupy účtovania pre obce,
VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie s Ing. Máriou Cvečkovou

čo videokurz obsahuje:

 • 9 hodín vzdelávania formou videozáznamov
 • Prehľadné rozdelenie na kapitoly
 • K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať
 • Praktické príklady
 • Vystavenie potvrdenia
 • Poradenstvo k daniam, účtovníctvu a neziskovým organizáciám na 30 dní

Ing. Mária Cvečková
Audítorka SKAU

Videokurz je určený pre účtovníkov pracujúcich v organizáciách územnej samosprávy. Obsahuje aktuálne informácie vychádzajúce z najnovšej zmeny postupov účtovania pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Videokurzom Vás bude sprevádzať audítorka Ing. Mária Cvečková, ktorá sa v praxi venuje aj auditom týchto typov organizácií.

Postupy účtovania pre obce, VÚC, rozpočtové
a príspevkové organizácie

Ing. Mária Cvečková

Zakúpením získate

Prístup k špecializovanému videokurzu Postupy účtovania pre obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie

 • Poradenstvo k daniam, účtovníctvu a neziskovým organizáciám na 30 dní

 • Študijné materiály v elektronickej podobe

 • Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí

 • Vydanie potvrdenia o absolvovaní

objednať videokurz

Kapitoly videokurzu

 • Všeobecné ustanovenia (§§ 1 – 18 PÚ)

 • Účtovanie o dotáciách, príspevkoch, rozpočtových výdavkoch a rozpočtových príjmoch (§ 19)

 • Dlhodobý majetok (§§ 21 - 35)

 • Zásoby (§§ 36 – 40)

 • Finančné účty (§§ 41 – 42)

 • Zúčtovacie vzťahy (§§ 43 – 52)

 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky (§§ 53 – 56)

 • Náklady (§§ 57 – 66)

 • Výnosy (§§ 67 – 75)

 • Uzávierkové a podsúvahové účty, vnútroorganizačné účtovníctvo, prechodné a záverečné ustanovenia (§§ 76 – 81)