Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Vybrané daňové témy roka 2022

Sledujete ukážku videozáznamu školenia upravenú pre jednoduché prezeranie. Z každej obsahovej časti je možné spustiť 1 minútu. Ak sa videozáznam nespustí automaticky, pravdepodobne je blokovaný internetovým prehliadačom. Zrušte toto blokovanie v nastaveniach prehliadača alebo kliknite na zelenú ikonu.

Školenie pre vás pripravila

Ing. Soňa Ugróczy

Vytvorené

15.11.2022

Dĺžka

5 hod, 18 min

Miesto konania

online

Ak sa Vám nezobrazuje video, možno máte zablokované prehrávanie súborov typu mp4. Požiadajte vtedy správcu IT o kontrolu a prípadné povolenie prístupu k týmto súborom.

Technická podpora
048/3810138048/3810131048/3810143

6:00

Úvod – obsah

11:00

Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane

49:00

Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia

65:00

Vznik daňovej povinnosti na príkladoch z praxe

35:00

Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe

7:00

Dovoz tovaru z 3.krajín

11:00

Oprava základu dane § 25

23:00

Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru)

16:00

Reklama ako daňový výdavok

27:00

Daňové vs. nedaňové výdavky

9:00

Opravy chýb minulých období

8:00

Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie

13:00

Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely

38:00

Otázky

6:00

Úvod – obsah

11:00

Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane

49:00

Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia

65:00

Vznik daňovej povinnosti na príkladoch z praxe

35:00

Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe

7:00

Dovoz tovaru z 3.krajín

11:00

Oprava základu dane § 25

23:00

Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru)

16:00

Reklama ako daňový výdavok

27:00

Daňové vs. nedaňové výdavky

9:00

Opravy chýb minulých období

8:00

Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie

13:00

Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely

38:00

Otázky