Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska
Komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, podvojného
účtovníctva, miezd a personalistiky

Staňte sa certifikovaným účtovníkom, odborníkom na dane, účtovníctvo a mzdy.
Akreditovaný kurz zameraný na prax pod vedením špičkových lektorov.

Vzdelávanie obsahuje komplexný výklad zákonov, vrátane ich praktickej aplikácie na množstve reálnych príkladov. Obsah vzdelávania neustále aktualizujeme, aby zahŕňal všetky najnovšie novely zákonov.

vzdelávanie zahŕňa povinné školenia v 3 moduloch

Akreditované školenia začínajú od 17.4.2023.

 • Modul Daňové zákony v praxi 2023 5 povinných školení
  10.5.2023

  Zdaňovanie fyzických osôb komplexne

  11.5.2023

  Aktuálne daňové témy a najčastejšie chyby v súvislosti s DPH

  16.5.2023

  Praktický výklad zákona o DPH - 1. časť

  17.5.2023

  Praktický výklad zákona o DPH - 2. časť

  6.6.2023

  Daňové a nedaňové výdavky v podnikateľskej praxi

  1.8.2023

  Zamestnanecké benefity z pohľadu dane z príjmov

  2.8.2023

  Daňový bonus v roku 2023

  3.8.2023

  Nevymožiteľné pohľadávky a neuhradené záväzky z pohľadu DPH

  4.8.2023

  Odpisovanie majetku (daň z príjmov)

  5.8.2023

  Transferové oceňovanie v roku 2023

  6.8.2023

  Prenos daňovej povinnosti (DPH)

  7.8.2023

  Oprava základu dane a opravné faktúry (DPH)

  8.8.2023

  Odpočítanie dane (DPH)

  9.8.2023

  Daňové výdavky v súvislosti s motorovými vozidlami

  10.8.2023

  Výdavky na reklamu

  4.10.2023

  Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od roku 2023

  17.10.2023

  Praktický výklad zákona o DPH - registrácia, miesto a dátum dodania tovarov a služieb, základ dane a jeho oprava

  18.10.2023

  Praktický výklad zákona o DPH - cezhraničné obchody, odpočítanie DPH, dodanie a nájom nehnuteľností, prenos daňovej povinnosti, fakturácia

  15.11.2023

  Dane fyzických osôb v praxi - zdaňovanie príjmov z podnikania, z prenájmu, autorských príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov

  29.11.2023

  Daňové a nedaňové výdavky

  14.5.2024

  Praktický výklad zákona o DPH 1. časť

  15.5.2024

  Praktický výklad zákona o DPH 2. časť

  21.5.2024

  Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od roku 2023

  29.5.2024

  Daňové a nedaňové výdavky

  3.6.2024

  Dane fyzických osôb v praxi - zdaňovanie príjmov z podnikania, z prenájmu, autorských príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov

 • Modul Mzdy a personalistika 20235 povinných školení
  20.4.2023

  Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 - zamestnávanie a zmluvné vzťahy

  27.4.2023

  Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady v roku 2023

  18.5.2023

  Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 - práva a povinnosti zamestnanca

  22.5.2023

  Aktuálne výpočty v mzdovej učtárni

  23.5.2023

  Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady v roku 2023

  30.5.2023

  Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov a aktuálne zmeny 2023

  11.7.2023

  Rekreačný príspevok v roku 2023

  12.7.2023

  Cestovné náhrady

  13.7.2023

  Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov

  14.7.2023

  Ukončenie pracovného pomeru 1. časť

  15.7.2023

  Ukončenie pracovného pomeru 2. časť

  16.7.2023

  Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v roku 2023

  17.7.2023

  Výpočet odchodného a odstupného

  18.7.2023

  Daň zo závislej činnosti

  19.7.2023

  Pracovné zmluvy

  20.7.2023

  Stravovanie zamestnancov

  26.9.2023

  Zákonník práce – nevyhnutný právny základ pre správny výpočet miezd

  12.10.2023

  Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách

  13.10.2023

  Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd

  20.10.2023

  Cestovné náhrady z pohľadu mzdára v roku 2023

  10.11.2023

  Zamestnanecké benefity a sociálny fond v HR praxi

  17.4.2024

  Praktické príklady výpočtu mzdy – všetko o mzde zamestnanca v rôznych životných situáciách

  19.4.2024

  Zákonník práce – nevyhnutný právny základ pre správny výpočet miezd

  26.4.2024

  Praktické príklady výpočtu mzdy – odmeny štatutárov a dohodárov, výpočet exekúcií a opravy vystavených miezd

  10.5.2024

  Cestovné náhrady, vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov

  16.5.2024

  Zamestnanecké benefity a sociálny fond v praxi

 • Modul Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka6 povinných školení
  17.4.2023

  Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax

  18.4.2023

  Účtovníctvo pre pokročilých - záväzky a vlastné imanie

  3.5.2023

  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

  26.5.2023

  Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

  8.6.2023

  Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

  13.6.2023

  Účtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok

  21.7.2023

  Záväzky v podvojnom účtovníctve

  22.7.2023

  Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

  23.7.2023

  Opravné položky a súvisiace zmeny v roku 2023

  24.7.2023

  Účtovanie zákazkovej výroby

  25.7.2023

  Účtovanie zásob vo výrobnom podniku

  26.7.2023

  Dlhodobý majetok – členenie, obstaranie, zaradenie, oceňovanie

  27.7.2023

  Dlhodobý majetok – odpisovanie, technické zhodnotenie a vyradenie

  28.7.2023

  Finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku

  29.7.2023

  Vznik spoločnosti a vlastné imanie

  30.7.2023

  Zánik spoločnosti a predaj podniku

  20.9.2023

  Právna úprava účtovníctva a jej praktické uplatňovanie vzhľadom na trendy elektronizácie v účtovníctve. Digitalizácia účtovníctva v praxi.

  3.10.2023

  Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve komplexne

  11.10.2023

  Zásoby, zákazková výroba a nedokončená výroba v podvojnom účtovníctve a v účtovnej závierke

  8.11.2023

  Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov

  21.11.2023

  Interné smernice účtovnej jednotky v praxi - náklady a výnosy, dosahy na daň z príjmov

  6.12.2023

  Inventarizácia a účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

  18.4.2024

  Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

  29.4.2024

  Zásoby a finančný majetok v podvojnom účtovníctve

  3.5.2024

  Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve

  22.5.2024

  Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

  6.6.2024

  Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

  11.6.2024

  Vlastné imanie a záväzky v podvojnom účtovníctve

 • Nepovinné školenia neobmedzene už od dátumu úhrady

prípadové štúdie

Prípady z účtovnej praxe, ktorých vypracovanie tvorí praktickú časť výučby.

Vzor prípadových štúdií

záverečné testy

Po každom absolvovanom module nasleduje test na overenie vašich odborných vedomostí.

Vzor záverečných testov

vystavenie cerifikátu

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR pod číslom 2682/2023/35/1. 

Výhoda pre Vás

Celý vzdelávací program absolvujete:

 1. Prezenčnou formou
 2. Online formou
 3. Kombinovanou formou
Vyskúšať online prenos

cena

Intenzívny kurz

425 € s DPH

 1. S možnosťou rozdelenia na splátky
 2. 3 vzdelávacie moduly – dane, mzdy aj účtovníctvo
 3. Služby využívate od momentu prvej platby až do 30.6.2023
 • Akreditované školenia začínajú od 17.4.2023
 • Všetky moduly ukončíte testom do 30.6.2023
 • Bonus: prístup k videozáznamom, servisu a poradenstvu už od momentu úhrady
 1. Poradenstvo
 2. Čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva
 3. Prístup na nepovinné školenia
 4. Prístup k archívu videozáznamov
 5. Autorské články a komentáre k zákonom, praktické pomôcky
 6. Účtovný, daňový a mzdový servis
Prihlásiť sa
Ročný kurz počas 12 mesiacov

730 € s DPH

 1. S možnosťou rozdelenia na splátky
 2. 3 vzdelávacie moduly – dane, mzdy aj účtovníctvo
 3. Služby využívate 12 mesiacov
 • Bonus: prístup k videozáznamom, servisu a poradenstvu už od momentu úhrady
 1. Poradenstvo
 2. Čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva
 3. Prístup na nepovinné školenia
 4. Prístup k archívu videozáznamov
 5. Autorské články a komentáre k zákonom, praktické pomôcky
 6. Účtovný, daňový a mzdový servis
Prihlásiť sa

 

Prečo sa stať účtovníkom expertom

 • Vzdelávate sa s najlepším lektorským tímom
 • Naučíte sa použiť získané vedomosti v reálnych praktických situáciách
 • Získate potvrdenie vašich odborných vedomostí z účtovníctva, daní aj miezd
 • Vaše vzdelávanie nekončí certifikátom ale aj naďalej môžete využívať všetky školenia a poradentvo s lektormi počas platnosti služby
 • Získate všetky ďalšie výhody člena CUS pre seba aj svojich kolegov


 

referencie

Oceňujem poradenstvo lektorov, odborné odpovede, veľký prínos v rozšírení znalostí v daňovej problematike.

Martina Šarvaicová

Prihláste sa

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0902 551 199

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty