Komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, podvojného
účtovníctva, miezd a personalistiky


Staňte sa certifikovaným účtovníkom, odborníkom na dane, účtovníctvo a mzdy.

Akreditovaný kurz daňových, účtovných a mzdových zákonov zameraný na prax
pod vedením 6 špičkových lektorov. Vzdelávanie prebieha efektívnou formou
kombinujúcou prezenčnú a online výučbu, prípadové štúdie a testovanie.
Kurz je ukončený certifikátom MŠVVaŠ SR.


vzdelávanie obsahuje povinné
školenia v 3 moduloch

 • Modul Daňové zákony v praxi 5 povinných školení

  15.4.2021 Aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov a vybrané aplikácie dane z príjmov právnických osôb v príkladoch

  20.4.2021 Najčastejšie chyby a problémy dane z príjmov a DPH v praxi

  5.5.2021 Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch (1. Časť – registrácia k DPH, dodanie tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti, základ dane, dovoz a vývoz)

  18.5.2021 Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch (2. časť - odpočítanie dane, prenos daňovej povinnosti, oprava dane, fakturácia a výkazy, novely DPH platné pre rok 2021)

  2.6.2021 Zdaňovanie príjmov fyzických osôb - komplexný prehľad

 • Modul Mzdy a personalistika5 povinných školení

  29.4.2021 Výpočty v mzdovej učtárni so zameraním na aktuálne zmeny zákonníka práce

  4.5.2021 Pracovno-právne vzťahy komplexne 1. časť: Aktuálne novely zákonníka práce, pracovné pomery, ochrana osobných údajov

  12.5.2021 Pracovno-právne vzťahy komplexne 2. časť: pracovná disciplína zamestnanca, mzda a mzdové nároky, pracovný čas, prekážky v práci

  19.5.2021 Systém sociálneho a zdravotného poistenia - zamestnanci, štatutári, dohodári

  27.5.2021 Exekúcie a zrážky so mzdy, zamestnanecké benefity, sociálny fond

 • Modul Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka za rok 20206 povinných školení

  19.4.2021 Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie v daniach a účtovníctve

  27.4.2021 Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

  7.5.2021 Zásoby, zákazková výroba a nedokončená výroba v podvojnom účtovníctve a v účtovnej závierke

  1.6.2021 Povinné náležitosti účtovných dokladov. Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve

  4.6.2021 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

  9.6.2021 Praktické uplatnenie interných smerníc v účtovníctve ako nástroj daňovej optimalizácie

 • Nepovinné školenia neobmedzene už od dátumu úhrady

prípadové štúdie

Prípady z účtovnej praxe, ktorých vypracovanie tvorí praktickú časť výučby.


záverečné testy

Po každom absolvovanom module nasleduje test na overenie vašich odborných vedomostí.


vystavenie cerifikátu v akreditovanom
vzdelávacom programe mšvvaš sr pod číslom 2682/2018/17/2

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR pod číslom 2682/2018/17/2.v cene vzdelávania získate navyše

 • Voľný vstup na všetky školenia podľa vlastného výberu pre Vás alebo Vášho náhradníka - spolu až 49 voliteľných školení počas 12 mesiacov Aktuálne školenia
 • Poradenstvo s lektormi počas 12 mesiacov Poradenstvo
 • Videozáznam z každého školenia a archív minulých rokov Videozáznamy

 

Výhoda pre Vás

Celý vzdelávací program absolvujete formou fyzického a online štúdia.

Vyskúšať online prenos

cena

Intenzívny kurz do 30.6.2021
Špeciálna cena 425 Eur s DPH

Ústretové platobné podmienky

S možnosťou rozdelenia na splátky

Služby využívate od momentu prvej platby


Prihlásiť sa

 

Prečo sa stať účtovníkom expertom

 • Vzdelávate sa s najlepším lektorským tímom
 • Naučíte sa použiť získané vedomosti v reálnych praktických situáciách
 • Získate potvrdenie vašich odborných vedomostí z účtovníctva, daní aj miezd
 • Vaše vzdelávanie nekončí certifikátom ale aj naďalej môžete využívať všetky školenia a poradentvo s lektormi počas platnosti služby
 • Získate všetky ďalšie výhody člena CUS pre seba aj svojich kolegov


Odlíšite sa od radových účtovníkov, svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike.

 

za skúšku nič nedáte

vyskúšajte si konto programu účtovník
expert zadarmo až na 1 týždeň

Vyskúšajte

referencie

Aj tento rok sme sa zapojili do vzdelávacieho programu Účtovník Expert, aby sme pre našich klientov mali vždy aktuálne informácie a správne postupy účtovania

Zuzana Ciňová, TAX Econ,s.r.o.Prihláste sa

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

 

 

 

Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás