Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax

Ing. Bc. Jana Acsová

Obsah školenia

Pohľadávky

 • pojem
 • vznik pohľadávky, členenie pohľadávok a jeho význam (vecné, časové hľadisko; druhové členenie)
 • účtovné odhady - pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
 • zánik pohľadávky – zaplatením, započítaním, odpísaním, predajom
 • započítanie pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene),
 • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
 • postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • inventarizácia pohľadávok pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • pohľadávky v cudzej mene, prepočítací kurz

Pohľadávky po lehote splatnosti

 • plynutie času, splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením, príslušenstvo k pohľadávkam (zákonné, zmluvné)
 • úrok z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
 • zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • premlčanie pohľadávky
 • dohodnutá zmena splatnosti, splátkový kalendár, uznanie dlhu
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok; platobný rozkaz; exekúcia

Opravná položka k pohľadávkam

 • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty, rizikové pohľadávky
 • účtovné hľadisko tvorby opravnej položky k pohľadávke
 • daňové hľadisko tvorby opravnej položky k pohľadávke (dlžník v konkurze, v reštrukturalizácii, v oddĺžení splátkovým kalendárom, pohľadávka po splatnosti)
 • opravné položky k pohľadávkam u mikrodaňovníka

Odpis pohľadávok

 • trvalé vyradenie pohľadávky z účtovníctva
 • účtovanie odpisu pohľadávok
 • daňové hľadisko odpisu pohľadávok (voči dlžníkovi v konkurze, v reštrukturalizácii, pohľadávok po splatnosti)
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka
 • nevymožiteľné pohľadávky z pohľadu DPH a ich premietnutie v účtovníctve
 • pohľadávky voči dlžníkom, ktorí zanikli rozhodnutím súdu „ex offo“

Postúpenie pohľadávok

 • účtovné hľadisko postúpenia pohľadávky
 • daňové hľadisko postúpenia pohľadávky (voči dlžníkovi v konkurze, v reštrukturalizácii, pohľadávok po splatnosti)
 • faktoring

Opravné doklady

 • vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska
 • nevymožiteľné pohľadávky z pohľadu DPH a ich premietnutie v účtovníctve

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Bc. Jana Acsová
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

HudákováPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty