Obchodovanie na internete a zásielkový predaj z pohľadu zákona o DPH

Mgr. Mojmír Beňo
50 Eur s DPH

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Všeobecne o pojme „dodanie tovaru“ a o pravidlách určenia miesta dodania tovaru
 • Definícia predaja tovaru na diaľku na území EÚ a miesto dodania tovaru pri dodaní tovaru na diaľku na území EÚ
 • Definícia predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a miesto dodania tovaru pri dodaní tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
 • Súvisiace ustanovenia s predajom tovaru na diaľku
  • Zmeny v registračných ustanoveniach
  • Zavedenie fikcie dodania pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem + súvisiace pravidlá
 • Všeobecne o pojme „poskytnutie služby“ a o pravidlách určenia miesta dodania služby
 • Osobitné pravidlá miesta poskytnutia služby pre nezdaniteľné osoby
 • Pôsobnosť jednotlivých osobitných úprav uplatňovania dane na služby dodávané nezdaniteľným osobám, napredaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru
  • Pôsobnosť jednotlivých úprav
  • Daňové priznanie na účely osobitných úprav
  • Osobitné ustanovenia o doručovaní
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ (tzv. non-EÚ schéma)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané nezdaniteľným osobám (tzv. EÚ schéma)
  • Na čo sa EÚ schéma vzťahuje?
  • Uplatňovanie EÚ schémy
  • Identifikácia pre EÚ schému v SR ako členskom štáte identifikácie
  • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
   • Čo všetko sa v daňovom priznaní uvádza?
   • Zmeny v oprave pôvodne podaných daňových priznaní pri uplatňovaní EÚ schémy
  • Súvisiace povinnosti pri uplatňovaní EÚ schémy
  • Ukončenie uplatňovania uplatňovania EÚ schémy
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (tz. importná schéma)
  • Na čo sa importná schéma vzťahuje?
  • Kto môže v SR uplatňovať importnú schému a podmienky uplatňovania importnej schémy v SR ako členskom štáte identifikácie
  • Identifikácia zdaniteľných osôb a sprostredkovateľov do importnej schémy v Sr ako členskom štáte identifikácie
  • Vznik daňovej povinnosti pri uplatňovaní osobitnej úpravy
  • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
   • Čo všetko sa v daňovom priznaní uvádza?
   • Zmeny v oprave pôvodne podaných daňových priznaní pri uplatňovaní importnej schémy
  • Súvisiace povinnosti pri uplatňovaní importnej schémy
  • Ukončenie uplatňovania importnej schémy
  • Osobitné pravidlá súvisiace s uplatňovaním importnej schémy
 • Osobitné ustanovenia k správe daní v súvislosti s uplatňovaním non-EÚ schémy, EÚ schémy a importnej schémy.
 • Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru (tzv. platobná schéma)
  • Na čo sa platobná schéma vzťahuje
  • Žiadosť o uplatňovanie platobnej schémy
  • Povinnosti osoby uplatňujúcej platobnú schému
  • Zrušenie povolenia uplatňovať platobnú schému
;
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem za školenie, fundované, logické a ešte k tomu aj veľmi príjemný hlas. Počúvalo sa mi veľmi dobre.

Hudáková

Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás