Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 10. 6. 2020

DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi
Ing. Soňa Ugróczy, 10. 6. 2020,
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Soňa Ugróczy
Popis školenia:
Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblastí dane z pridanej hodnoty sme pre Vás pripravili špeciálny seminár, ktorý je zameraný na najčastejšie aplikačné problémy DPH v praxi, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, neuznaniu oslobodenia pri dodaní tovaru do EU, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy Vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.
Obsah školenia:
 • Registrácia DPH (čo vstupuje/nevstupuje do obratu pre účely DPH, z čoho máte nárok na odpočítanie DPH pri registrácií, oneskorená registrácia zahraničných osôb pri dodaní stavebných prác v tuzemsku)
 • Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru vs. služby, čo nie je predmetom DPH)
 • Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby - § 15,16)
 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020, základ dane v osobitných prípadoch)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry, vykazovanie v tlačive)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie – ubytovanie, letenky a iné, plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EU a iné)
 • Uplatňovanie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností § 38 (princíp oslobodenia vs. zdanenie, upozornenie na časté chyby)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia od 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)
 • Vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, zpochybnenie existencie tovaru a služby a iné)
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)
 • Pravidla fakturácie z pohľadu DPH (lehoty, odkazy na faktúrach, elektronické faktúry)
 • DPH v čase pandémie COVID 19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dopad nezaplatenia DPH v čase pandémie, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote)
 • Diskusia
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás