Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Ako to vyzerá na našich školeniach ? Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi

Ing. Soňa Ugróczy
25 Eur s DPH

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Registrácia DPH (čo vstupuje/nevstupuje do obratu pre účely DPH, z čoho máte nárok na odpočítanie DPH pri registrácií, oneskorená registrácia zahraničných osôb pri dodaní stavebných prác v tuzemsku)
 • Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru vs. služby, čo nie je predmetom DPH)
 • Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby - § 15,16)
 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020, základ dane v osobitných prípadoch)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry, vykazovanie v tlačive)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie – ubytovanie, letenky a iné, plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EU a iné)
 • Uplatňovanie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností § 38 (princíp oslobodenia vs. zdanenie, upozornenie na časté chyby)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia od 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)
 • Vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, zpochybnenie existencie tovaru a služby a iné)
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)
 • Pravidla fakturácie z pohľadu DPH (lehoty, odkazy na faktúrach, elektronické faktúry)
 • DPH v čase pandémie COVID 19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dopad nezaplatenia DPH v čase pandémie, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote)
 • Diskusia
;
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

25,- Eur s DPH


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Prednáška sa mi veľmi páčila, bola vyčerpávajúca, zrozumiteľná s uvádzaním príkladov pre lepšie porozumenie. Celkový môj dojem z prednášky je výborný.

Lenčováďalšie školenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty