Ing. Soňa Ugróczy

DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi

Školenie - 10.6.2020 Objednať

Obsah školenia

 • Registrácia DPH (čo vstupuje/nevstupuje do obratu pre účely DPH, z čoho máte nárok na odpočítanie DPH pri registrácií, oneskorená registrácia zahraničných osôb pri dodaní stavebných prác v tuzemsku)
 • Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru vs. služby, čo nie je predmetom DPH)
 • Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby - § 15,16)
 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020, základ dane v osobitných prípadoch)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry, vykazovanie v tlačive)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie – ubytovanie, letenky a iné, plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EU a iné)
 • Uplatňovanie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností § 38 (princíp oslobodenia vs. zdanenie, upozornenie na časté chyby)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia od 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)
 • Vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, zpochybnenie existencie tovaru a služby a iné)
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)
 • Pravidla fakturácie z pohľadu DPH (lehoty, odkazy na faktúrach, elektronické faktúry)
 • DPH v čase pandémie COVID 19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dopad nezaplatenia DPH v čase pandémie, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote)
 • Diskusia
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  online
  (Pre ochranu Vášho zdravia, prechádzame z fyzickej účasti na školenie formou on-line, ktoré môžete sledovať priamo na Vašom počítači.
  Počas školenia máte možnosť zadávať otázky lektorovi.
  Do 3 pracovných dní Vám sprístupnime celé školenie aj vo forme videozáznamu.)
 • Čo je online sledovanie?

  - 4-5 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky
  - na online sledovanie sa dostanete cez Vaše CUS konto zadaním loginu a hesla zvoleného pri registrácii
  - okrem lektora vidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a môžete si stiahnúť písomné materiály ku školeniu
  - získate navyše videozáznam celého školenia pre Vaše ďalšie používanie
  - počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc
 • Priebeh školenia:

  Začiatok vysielania:   9:00
  1. prestávka:             10:30 - 10:45
  2. prestávka:             12:00 - 12:30
  Vysielanie do:                        14:30
 • Lektor:

  Ing. Soňa Ugróczy
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
  Pomôcka pre vás v xlsx formáte – Evidencia účtovníka
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

OdporúčamePo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Prednáška sa mi veľmi páčila, bola vyčerpávajúca, zrozumiteľná s uvádzaním príkladov pre lepšie porozumenie. Celkový môj dojem z prednášky je výborný.

Lenčová

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás