Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorovŠkolenie - 10. 6. 2020

Školenie: DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi

Popis školenia:
Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblastí dane z pridanej hodnoty sme pre Vás pripravili špeciálny seminár, ktorý je zameraný na najčastejšie aplikačné problémy DPH v praxi, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, neuznaniu oslobodenia pri dodaní tovaru do EU, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy Vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.
Obsah školenia :
 • Registrácia DPH (čo vstupuje/nevstupuje do obratu pre účely DPH, z čoho máte nárok na odpočítanie DPH pri registrácií, oneskorená registrácia zahraničných osôb pri dodaní stavebných prác v tuzemsku)
 • Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru vs. služby, čo nie je predmetom DPH)
 • Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby - § 15,16)
 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020, základ dane v osobitných prípadoch)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry, vykazovanie v tlačive)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie – ubytovanie, letenky a iné, plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EU a iné)
 • Uplatňovanie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností § 38 (princíp oslobodenia vs. zdanenie, upozornenie na časté chyby)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia od 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)
 • Vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, zpochybnenie existencie tovaru a služby a iné)
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)
 • Pravidla fakturácie z pohľadu DPH (lehoty, odkazy na faktúrach, elektronické faktúry)
 • DPH v čase pandémie COVID 19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dopad nezaplatenia DPH v čase pandémie, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote)
 • Diskusia
Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:15 Seminár
 • 10:15 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:00 Seminár
 • 12:00 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 34.5 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás