Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Lektorský tím

Daňová legislatíva SR

 • Ing. Ján Minársky
 • Ing. Vladimír Ozimý
 • Ing. Milan Kúdela

Účtovníctvo podnikateľských subjektov

 • Ing. Bc. Jana Acsová
 • Ing. Ondrej Baláž
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Mzdy a personalistika

 • Júlia Pšenková
 • Ing. Pavol Kukučka
 • JUDr. Renáta Matejová

Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

 • Ing. Hedviga Vadinová
 • Ing. Oľga Ciliková PhD

Ochrana osobných údajov GDPR

 • JUDr. Marcela Macová, PhD.
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás