Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Ako to vyzerá na našich školeniach ? Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

 

 

Archív videozáznamov za posledných 12 mesiacov

  • Všetky tieto nezostrihané videozáznamy zo školení sú dostupné pre klientov online vzdelávania úplne zadarmo
  • Prehrávať záznamy je možné neobmedzene na počítači, tablete aj smartfóne
  • Ku každému videozáznamu je dostupný aj originálny manuál zo školenia vypracovaný lektorom
Dátum Názov školenia Lektor Mesto Online Detail školenia
11.6.2020 Riešenia aktuálnych problémov mzdovej praxe. Stravovanie zamestnancov. Júlia Pšenková KE
10.6.2020 DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi Ing. Soňa Ugróczy SR
9.6.2020 Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikateľských subjektov Ing. Ondrej Baláž BA
3.6.2020 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Milan Kúdela BB
2.6.2020 Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovné a daňové aspekty odpisovania dlhodobého majetku v roku 2020 Ing. Ondrej Baláž BB
28.5.2020 Účtovanie zásob v praktických príkladoch a zákazková výroba v podvojnom účtovníctve Ing. Milan Kúdela BA
26.5.2020 Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) Ing. Vladimír Ozimý BB
20.5.2020 Exekúcie a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková KE
19.5.2020 Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý BA
14.5.2020 Nové legislatívne zmeny v Zákonníku práce – zákon c. 66/2020 Z. z., účinný od apríla 2020 JUDr. Renáta Matejová BB
13.5.2020 Aplikačné problémy dane z pridanej hodnoty vrátane dopadov opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou Ing. Vladimír Ozimý BB
12.5.2020 Pracovné cesty a cestovné náhrady, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov vrátane zmien účinných od 30.7.2020 Júlia Pšenková BA
6.5.2020 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý BA
5.5.2020 Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti Ing. Vladimír Ozimý BA
30.4.2020 Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. Júlia Pšenková BB
29.4.2020 Reálne daňové kontroly – skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
28.4.2020 Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 Ing. Vladimír Ozimý SR
16.4.2020 Dopady opatrení na mzdy v čase koronavírusu. Odmeny štatutárov komplexne a dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková BA
15.4.2020 Zmeny daňových zákonov a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy Ing. Vladimír Ozimý SR
7.4.2020 Praktické rady účtovníkom v kontexte prijatých opatrení v súvislosti s koronavírusom - pokračovanie Ing. Bc. Jana Acsová SR
26.3.2020 Daňové a účtovné rady k vládnym nariadeniam v súvislosti s koronavírusom Ing. Bc. Jana Acsová SR
27.2.2020 Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. Júlia Pšenková BA
26.2.2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý BA
19.2.2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone Ing. Vladimír Ozimý BB
18.2.2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone Ing. Vladimír Ozimý KE
12.2.2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý ZA
11.2.2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela BA
11.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Vladimír Ozimý TN
6.2.2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová BB
5.2.2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová BA
30.1.2020 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ZA
29.1.2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela TN
28.1.2020 Zákonník práce z pohľadu mzdára od 1.1.2020 a ročné zúčtovanie dane so zameraním na posúdenie príjmov zo zdrojov v zahraničí, NČZD na kúpele a daňový bonus z úverov Júlia Pšenková BA
22.1.2020 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne Júlia Pšenková BB
21.1.2020 Prehľad legislatívnych zmien v mzdovej učtárni platných od 1.1.2020 a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková KE
16.1.2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý BB
15.1.2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Bc. Jana Acsová TN
14.1.2020 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
14.1.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Bc. Jana Acsová ZA
9.1.2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela BB
9.1.2020 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítateľné a odpočítateľné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý BA
17.12.2019 Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. Júlia Pšenková BA
12.12.2019 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BB
12.12.2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý TN
11.12.2019 Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Júlia Pšenková TN
11.12.2019 Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov Ing. Vladimír Ozimý KE
5.12.2019 Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH Ing. Vladimír Ozimý BA
4.12.2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý BB
3.12.2019 Reálne daňové kontroly - skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela ZA
3.12.2019 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítateľné a odpočítateľné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý KE
26.11.2019 Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. Júlia Pšenková BB
19.11.2019 Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. Ing. Vladimír Ozimý KE
14.11.2019 Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry Ing. Bc. Jana Acsová BB
7.11.2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa Ing. Ján Minarský BA
7.11.2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ZA
5.11.2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý KE
29.10.2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela KE
16.10.2019 Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. JUDr. Renáta Matejová BA
15.10.2019 Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Bc. Jana Acsová PP
10.10.2019 Cashflow - prehľad peňažných tokov Ing. Ondrej Baláž BA
9.10.2019 GDPR - ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
9.10.2019 Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková TN
8.10.2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela BA
3.10.2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý BA
1.10.2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa Ing. Ján Minarský BB
26.9.2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý KE
17.9.2019 Medzinárodná kamiónová doprava z pohľadu DPH Ing. Milan Kúdela BB

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty