Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Archív videozáznamov za posledných 12 mesiacov

Mzdy Účtovníctvo Dane
  • Všetky tieto nezostrihané videozáznamy zo školení sú dostupné pre klientov online vzdelávania úplne zadarmo

  • Prehrávať záznamy je možné neobmedzene na počítači, tablete aj smartfóne

  • Ku každému videozáznamu je dostupný aj originálny manuál zo školenia vypracovaný lektorom

Mzdy Účtovníctvo Dane
Dátum Názov školenia Lektor
11.6.2020 Riešenia aktuálnych problémov mzdovej praxe. Stravovanie zamestnancov. Júlia Pšenková
10.6.2020 DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi Ing. Soňa Mokrášová Ugróczy
9.6.2020 Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikateľských subjektov Ing. Ondrej Baláž
3.6.2020 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Milan Kúdela
2.6.2020 Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovné a daňové aspekty odpisovania dlhodobého majetku v roku 2020 Ing. Ondrej Baláž
28.5.2020 Účtovanie zásob v praktických príkladoch a zákazková výroba v podvojnom účtovníctve Ing. Milan Kúdela
26.5.2020 Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) Ing. Vladimír Ozimý
20.5.2020 Exekúcie a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková
19.5.2020 Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý
14.5.2020 Nové legislatívne zmeny v Zákonníku práce – zákon c. 66/2020 Z. z., účinný od apríla 2020 JUDr. Renáta Matejová
13.5.2020 Aplikačné problémy dane z pridanej hodnoty vrátane dopadov opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou Ing. Vladimír Ozimý
12.5.2020 Pracovné cesty a cestovné náhrady, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov vrátane zmien účinných od 30.7.2020 Júlia Pšenková
6.5.2020 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý
5.5.2020 Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti Ing. Vladimír Ozimý
30.4.2020 Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. Júlia Pšenková
29.4.2020 Reálne daňové kontroly – skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela
28.4.2020 Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 Ing. Vladimír Ozimý
16.4.2020 Dopady opatrení na mzdy v čase koronavírusu. Odmeny štatutárov komplexne a dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková
15.4.2020 Zmeny daňových zákonov a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy Ing. Vladimír Ozimý
7.4.2020 Praktické rady účtovníkom v kontexte prijatých opatrení v súvislosti s koronavírusom - pokračovanie Ing. Bc. Jana Acsová
26.3.2020 Daňové a účtovné rady k vládnym nariadeniam v súvislosti s koronavírusom Ing. Bc. Jana Acsová
27.2.2020 Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. Júlia Pšenková
26.2.2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý
19.2.2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone Ing. Vladimír Ozimý
18.2.2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone Ing. Vladimír Ozimý
12.2.2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý
11.2.2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela
11.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Vladimír Ozimý
6.2.2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová
5.2.2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová
30.1.2020 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý
29.1.2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela
28.1.2020 Zákonník práce z pohľadu mzdára od 1.1.2020 a ročné zúčtovanie dane so zameraním na posúdenie príjmov zo zdrojov v zahraničí, NČZD na kúpele a daňový bonus z úverov Júlia Pšenková
22.1.2020 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne Júlia Pšenková
21.1.2020 Prehľad legislatívnych zmien v mzdovej učtárni platných od 1.1.2020 a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková
16.1.2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý
15.1.2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Bc. Jana Acsová
14.1.2020 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela
14.1.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Bc. Jana Acsová
9.1.2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela
9.1.2020 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítateľné a odpočítateľné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý
17.12.2019 Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. Júlia Pšenková
12.12.2019 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela
12.12.2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý
11.12.2019 Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Júlia Pšenková
11.12.2019 Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov Ing. Vladimír Ozimý
5.12.2019 Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH Ing. Vladimír Ozimý
4.12.2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý
3.12.2019 Reálne daňové kontroly - skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela
3.12.2019 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítateľné a odpočítateľné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý
26.11.2019 Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. Júlia Pšenková
19.11.2019 Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. Ing. Vladimír Ozimý
14.11.2019 Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry Ing. Bc. Jana Acsová
7.11.2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa Ing. Ján Minarský
7.11.2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý
5.11.2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý
29.10.2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela
16.10.2019 Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. JUDr. Renáta Matejová
15.10.2019 Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Bc. Jana Acsová
10.10.2019 Cashflow - prehľad peňažných tokov Ing. Ondrej Baláž
9.10.2019 GDPR - ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende JUDr. Marcela Macová, PhD.
9.10.2019 Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková
8.10.2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela
3.10.2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý
1.10.2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa Ing. Ján Minarský
26.9.2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý
17.9.2019 Medzinárodná kamiónová doprava z pohľadu DPH Ing. Milan Kúdela

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty