Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  
Zoznam školení

 

 

Archív videozáznamov za posledných 12 mesiacov

  • Všetky tieto nezostrihané videozáznamy zo školení sú dostupné pre klientov online vzdelávania úplne zadarmo
  • Prehrávať záznamy je možné neobmedzene na počítači, tablete aj smartfóne
  • Ku každému videozáznamu je dostupný aj originálny manuál zo školenia vypracovaný lektorom
Dátum Názov školenia Lektor Mesto Online Detail školenia
12. 2. 2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý ZA
11. 2. 2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela BA
11. 2. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Vladimír Ozimý TN
6. 2. 2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová BB
5. 2. 2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová BA
30. 1. 2020 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ZA
29. 1. 2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela TN
28. 1. 2020 Zákonník práce z pohľadu mzdára od 1.1.2020 a ročné zúčtovanie dane so zameraním na posúdenie príjmov zo zdrojov v zahraničí, NČZD na kúpele a daňový bonus z úverov Júlia Pšenková BA
22. 1. 2020 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne Júlia Pšenková BB
21. 1. 2020 Prehľad legislatívnych zmien v mzdovej učtárni platných od 1.1.2020 a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková KE
16. 1. 2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý BB
15. 1. 2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Bc. Jana Acsová TN
14. 1. 2020 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
14. 1. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Bc. Jana Acsová ZA
9. 1. 2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela BB
9. 1. 2020 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítateľné a odpočítateľné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý BA
17. 12. 2019 Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. Júlia Pšenková BA
12. 12. 2019 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BB
12. 12. 2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý TN
11. 12. 2019 Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Júlia Pšenková TN
11. 12. 2019 Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov Ing. Vladimír Ozimý KE
5. 12. 2019 Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH Ing. Vladimír Ozimý BA
4. 12. 2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý BB
3. 12. 2019 Reálne daňové kontroly - skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela ZA
3. 12. 2019 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítateľné a odpočítateľné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý KE
26. 11. 2019 Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. Júlia Pšenková BB
19. 11. 2019 Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. Ing. Vladimír Ozimý KE
14. 11. 2019 Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry Ing. Bc. Jana Acsová BB
7. 11. 2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa Ing. Ján Minarský BA
7. 11. 2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ZA
5. 11. 2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý KE
29. 10. 2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela KE
16. 10. 2019 Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. JUDr. Renáta Matejová BA
15. 10. 2019 Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Bc. Jana Acsová PP
10. 10. 2019 Cashflow - prehľad peňažných tokov Ing. Ondrej Baláž BA
9. 10. 2019 GDPR - ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
9. 10. 2019 Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková TN
8. 10. 2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela BA
3. 10. 2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý BA
1. 10. 2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa Ing. Ján Minarský BB
26. 9. 2019 Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý KE
17. 9. 2019 Medzinárodná kamiónová doprava z pohľadu DPH Ing. Milan Kúdela BB
19. 6. 2019 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková BB
18. 6. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková BB
12. 6. 2019 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou Ing. Vladimír Ozimý KE
12. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová BB
11. 6. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý KE
11. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová BB
6. 6. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý ZA
6. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová BA
5. 6. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohľadu DPH, zdaniteľná osoba, osoba povinná platiť daň a výkazy platiteľa Ing. Vladimír Ozimý ZA
5. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová BA
4. 6. 2019 Podvojné účtovníctvo podnikateľov - zásoby a finančný majetok Ing. Bc. Jana Acsová KE
30. 5. 2019 Účtovný verzus daňový náklad – najčastejšie chyby a omyly v praxi. Novela zákona o ERP. Ing. Milan Kúdela BA
29. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BB
29. 5. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý KE
28. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minarský BB
28. 5. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohľadu DPH, zdaniteľná osoba, osoba povinná platiť daň a výkazy platiteľa Ing. Vladimír Ozimý KE
22. 5. 2019 Pracovnoprávne vzťahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová BB
21. 5. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková BB
16. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
16. 5. 2019 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou Ing. Vladimír Ozimý ZA
15. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minarský BA
15. 5. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý ZA
14. 5. 2019 Pohľadávky a záväzky z pohľadu účtovníctva a daní - vybrané aplikačné problémy Ing. Bc. Jana Acsová KE
7. 5. 2019 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Bc. Jana Acsová KE
16. 4. 2019 Aktuálne zmeny v zákonníku práce vrátane príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu Júlia Pšenková BA
11. 4. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková BA
9. 4. 2019 Účtovný a daňový pohľad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019 Ing. Bc. Jana Acsová KE
7. 3. 2019 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
6. 3. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
26. 2. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková KE
20. 2. 2019 Cestovné náhrady a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková BA
19. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 - účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - BANSKÁ BYSTRICA Ing. Bc. Jana Acsová BB

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás