Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Zoznam školení

 

 

Archív videozáznamov za posledných 12 mesiacov

  • Všetky tieto nezostrihané videozáznamy zo školení sú dostupné pre klientov online vzdelávania úplne zadarmo
  • Prehrávať záznamy je možné neobmedzene na počítači, tablete aj smartfóne
  • Ku každému videozáznamu je dostupný aj originálny manuál zo školenia vypracovaný lektorom
Dátum Názov školenia Lektor Mesto Online Detail školenia
19. 6. 2019 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková BB
18. 6. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková BB
12. 6. 2019 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou Ing. Vladimír Ozimý KE
12. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová BB
11. 6. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý KE
11. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová BB
6. 6. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý ZA
6. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová BA
5. 6. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohľadu DPH, zdaniteľná osoba, osoba povinná platiť daň a výkazy platiteľa Ing. Vladimír Ozimý ZA
5. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová BA
4. 6. 2019 Podvojné účtovníctvo podnikateľov - zásoby a finančný majetok Ing. Bc. Jana Acsová KE
30. 5. 2019 Účtovný verzus daňový náklad – najčastejšie chyby a omyly v praxi. Novela zákona o ERP. Ing. Milan Kúdela BA
29. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BB
29. 5. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý KE
28. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minarský BB
28. 5. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohľadu DPH, zdaniteľná osoba, osoba povinná platiť daň a výkazy platiteľa Ing. Vladimír Ozimý KE
22. 5. 2019 Pracovnoprávne vzťahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová BB
21. 5. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková BB
16. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
16. 5. 2019 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou Ing. Vladimír Ozimý ZA
15. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minarský BA
15. 5. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý ZA
14. 5. 2019 Pohľadávky a záväzky z pohľadu účtovníctva a daní - vybrané aplikačné problémy Ing. Bc. Jana Acsová KE
7. 5. 2019 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Bc. Jana Acsová KE
16. 4. 2019 Aktuálne zmeny v zákonníku práce vrátane príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu Júlia Pšenková BA
11. 4. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková BA
9. 4. 2019 Účtovný a daňový pohľad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019 Ing. Bc. Jana Acsová KE
7. 3. 2019 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela BA
6. 3. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
26. 2. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková KE
20. 2. 2019 Cestovné náhrady a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková BA
19. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 - účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - BANSKÁ BYSTRICA Ing. Bc. Jana Acsová BB
13. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová ZA
12. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová KE
7. 2. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý BB
6. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - ŽILINA Ing. Bc. Jana Acsová ZA
5. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie Ing. Vladimír Ozimý BA
31. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý BA
30. 1. 2019 Zákonník práce Júlia Pšenková KE
29. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová ZA
22. 1. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BA
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý BB
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová KE
16. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková BB
15. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková BA
10. 1. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý ZA
9. 1. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová BA
13. 12. 2018 Ochrana osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
13. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková ZA
12. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková KE
11. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch vrátane novelizácie zákona k 1.1.2019 Ing. Ján Minarský BB
11. 12. 2018 Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 Ing. Vladimír Ozimý NR
6. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch Ing. Milan Kúdela KE
5. 12. 2018 Aktuálne problémy zákona o DPH vrátane novelizácie k 1.1.2019 Ing. Ján Minarský BA
5. 12. 2018 Ukončenie daňového roka a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý ZA
4. 12. 2018 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Vladimír Ozimý BA
28. 11. 2018 Dohody o prácach mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy Júlia Pšenková ZA
27. 11. 2018 Daň z príjmov právnických osôb - daňová optimalizácia Ing. Milan Kúdela BA
27. 11. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová BB
22. 11. 2018 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou z pohľadu zákona o dani z príjmov Ing. Vladimír Ozimý BB
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Milan Kúdela ZA
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Vladimír Ozimý BB
14. 11. 2018 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková KE
13. 11. 2018 Zásoby a finančný majetok so zameraním na aktuálne problémy účtovania virtuálnych mien Ing. Milan Kúdela BB
8. 11. 2018 Daňový poriadok - správa daní Ing. Milan Kúdela KE
6. 11. 2018 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý BA
17. 10. 2018 Aktuálne problémy dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý BA
11. 10. 2018 Zdaniteľné plnenia podľa zákona o DPH a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý KE
10. 10. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni - sociálne a zdravotné poistenie Júlia Pšenková ZA
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve (pohľadávky a záväzky) Ing. Ondrej Baláž BB
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve – pohľadávky a záväzky Ing. Vladimír Ozimý BA
4. 10. 2018 Vybrané aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý ZA
2. 10. 2018 Pracovnoprávne vzťahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová KE
26. 9. 2018 Zákonník práce Júlia Pšenková ZA
20. 9. 2018 Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve (účtové triedy 5,6) Ing. Ondrej Baláž BB

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás