x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Zoznam školení

 

 

Archív videozáznamov za posledných 12 mesiacov

  • Všetky tieto nezostrihané videozáznamy zo školení sú dostupné pre klientov online vzdelávania úplne zadarmo
  • Prehrávať záznamy je možné neobmedzene na počítači, tablete aj smartfóne
  • Ku každému videozáznamu je dostupný aj originálny manuál zo školenia vypracovaný lektorom
Dátum Názov školenia Lektor Mesto Online Detail školenia
7. 2. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý BB
6. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - ŽILINA Ing. Bc. Jana Acsová ZA
5. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie Ing. Vladimír Ozimý BA
31. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý BA
30. 1. 2019 Zákonník práce Júlia Pšenková KE
29. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová ZA
22. 1. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BA
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý BB
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová KE
16. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková BB
15. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková BA
10. 1. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý ZA
9. 1. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová BA
13. 12. 2018 Ochrana osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
13. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková ZA
12. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková KE
11. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch vrátane novelizácie zákona k 1.1.2019 Ing. Ján Minársky BB
11. 12. 2018 Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 Ing. Vladimír Ozimý NR
6. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch Ing. Milan Kúdela KE
5. 12. 2018 Aktuálne problémy zákona o DPH vrátane novelizácie k 1.1.2019 Ing. Ján Minársky BA
5. 12. 2018 Ukončenie daňového roka a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý ZA
4. 12. 2018 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Vladimír Ozimý BA
28. 11. 2018 Dohody o prácach mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy Júlia Pšenková ZA
27. 11. 2018 Daň z príjmov právnických osôb - daňová optimalizácia Ing. Milan Kúdela BA
27. 11. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová BB
22. 11. 2018 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou z pohľadu zákona o dani z príjmov Ing. Vladimír Ozimý BB
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Milan Kúdela ZA
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Vladimír Ozimý BB
14. 11. 2018 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková KE
13. 11. 2018 Zásoby a finančný majetok so zameraním na aktuálne problémy účtovania virtuálnych mien Ing. Milan Kúdela BB
8. 11. 2018 Daňový poriadok - správa daní Ing. Milan Kúdela KE
6. 11. 2018 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý BA
17. 10. 2018 Aktuálne problémy dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý BA
11. 10. 2018 Zdaniteľné plnenia podľa zákona o DPH a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý KE
10. 10. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni - sociálne a zdravotné poistenie Júlia Pšenková ZA
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve (pohľadávky a záväzky) Ing. Ondrej Baláž BB
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve – pohľadávky a záväzky Ing. Vladimír Ozimý BA
4. 10. 2018 Vybrané aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý ZA
2. 10. 2018 Pracovnoprávne vzťahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová KE
26. 9. 2018 Zákonník práce Júlia Pšenková ZA
20. 9. 2018 Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve (účtové triedy 5,6) Ing. Ondrej Baláž BB
6. 7. 2018 Všetko o registrácii k DPH Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. SR
14. 6. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni Júlia Pšenková BA
13. 6. 2018 Ročné zúčtovanie dane, dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková BB
31. 5. 2018 Zrážky zo mzdy a stravovanie zamestnancov Júlia Pšenková BB
30. 5. 2018 Cestovné náhrady, súbežné pracovno – právne vzťahy a zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 Júlia Pšenková BB
22. 5. 2018 Aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý BB
22. 5. 2018 Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Ján Minársky BA
16. 5. 2018 Odpočítanie DPH, prenos daňovej povinnosti a obsahová náplň výkazov k DPH Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. ZA
15. 5. 2018 Registrácia k DPH, zdaniteľné obchody a oslobodené plnenia Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. ZA
10. 5. 2018 Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý BB
10. 5. 2018 Fakturácia, oslobodenie od dane, odpočítanie DPH Ing. Ján Minársky BA
9. 5. 2018 Aktuálne zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý BB
9. 5. 2018 Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie, registrácia DPH Ing. Ján Minársky BA
3. 5. 2018 Aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov. Daňové a nedaňové výdavky. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. ZA
3. 5. 2018 Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý KE
11. 4. 2018 Zákon o ochrane osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BA
7. 3. 2018 Ochrana osobných údajov - GDPR v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. BB
2. 3. 2018 Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb a daňové priznanie v príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. BB
1. 3. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsová ZA
28. 2. 2018 Ochrana osobných údajov - GDPR v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. ZA
27. 2. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsová BB
15. 2. 2018 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia zákona od 1.1.2018 a vybrané problémy v praxi Ing. Ján Minársky BB
15. 2. 2018 Vybrané problémy zákona o DPH a ich aplikácia v bežnej praxi Ing. Vladimír Ozimý BA
14. 2. 2018 Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý ZA
14. 2. 2018 Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb a daňové priznanie v príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. KE
13. 2. 2018 Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý KE

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás