Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  
Záznam školenia: Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH.
Ak už u nás ste zaregistrovaný, prihláste sa svojim menom a heslom ako do CUS konta

Objednávka záznamu školenia - NEREGISTROVANÍ užívatelia    

Vážený klient, prosím venujte náležitú pozornosť pri vypĺňaní údajov. Vaše údaje sa premietajú do Vašich faktúr pri objednávkach.

 • Meno, titul *
 • Priezvisko *
 • Email *
 • Telefónny kontakt*
 • Som audítor alebo asistent audítora: áno      nie
 • Číslo licencie (evidenčné číslo asistenta):
Fakturačné údaje
 • Som:     firma (právnická osoba alebo SZČO)      fyzická osoba - nepodnikateľ

 • Obchodný názov firmy *
 • IČO *
 • DIČ *
 • IČ DPH *
 • Číslo účtu
 • Ulica a popisné číslo *
 • Mesto *
 • PSČ *
 • Štát
Korešpondenčná adresa:
 • Ulica a popisné číslo
 • Mesto
 • PSČ
 • Faktúry posielať:      elektronicky      poštou
 • Mail pre elektronickú faktúru • Aký je teraz rok?

Spracovanie vašich osobných údajov sa riadi Zásadmi ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok.


Vytvorenie CUS konta
 • Vytvorenie CUS konta je nevyhnuté pre vystavenie a zobrazenie faktúry.
 • Vo vašom konte máte možnosť dodatočne upraviť objednávku.
 • Nájdete tam aj záznamy zakúpených a absolvovaných školení spolu s pracovnými manuálmi.
 • Prihlasovacie meno *
 • Prihlasovacie heslo *
Späť
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás