Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Praktický výklad zákona o DPH - registrácia, miesto a dátum dodania tovarov a služieb, základ dane a jeho oprava

Sledujete ukážku videozáznamu školenia upravenú pre jednoduché prezeranie. Z každej obsahovej časti je možné spustiť 1 minútu. Ak sa videozáznam nespustí automaticky, pravdepodobne je blokovaný internetovým prehliadačom. Zrušte toto blokovanie v nastaveniach prehliadača alebo kliknite na zelenú ikonu.

Školenie pre vás pripravila

Ing. Soňa Ugróczy

Vytvorené

17.10.2023

Dĺžka

4 hod, 45 min

Miesto konania

online

Ak sa Vám nezobrazuje video, možno máte zablokované prehrávanie súborov typu mp4. Požiadajte vtedy správcu IT o kontrolu a prípadné povolenie prístupu k týmto súborom.

Technická podpora
048/3810138048/3810131048/3810143

6:00

Úvod – obsah

38:00

Predmet dane v tuzemsku a registračná povinnosť

22:00

Oneskorená registrácia pre DPH a Registrácia zahraničných osôb

6:00

Otázky

32:00

Dodanie tovaru – základné princípy

19:00

Dodanie služby

42:00

Správne určenie miesta dodania tovaru a služieb

39:00

Vznik daňovej povinnosti DPH

20:00

Problematika vzniku daň. povin. pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ

21:00

Základ dane

13:00

Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)

27:00

otázky

6:00

Úvod – obsah

38:00

Predmet dane v tuzemsku a registračná povinnosť

22:00

Oneskorená registrácia pre DPH a Registrácia zahraničných osôb

6:00

Otázky

32:00

Dodanie tovaru – základné princípy

19:00

Dodanie služby

42:00

Správne určenie miesta dodania tovaru a služieb

39:00

Vznik daňovej povinnosti DPH

20:00

Problematika vzniku daň. povin. pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ

21:00

Základ dane

13:00

Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)

27:00

otázky