Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek
E-BOOK zadarmo

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Videokurz je určený účtovníkom a ekonómom, ktorí v svojej praxi začínajú s neziskovými účtovnými jednotkami.

čo videokurz obsahuje:

 • Forma vzdelávania: videokurz

 • Trvanie: 5 hodín

 • Dostupnosť: neobmedzene

 • Poradenstvo k neziskovkám exkluzívne len u nás! - novinka

 • E-book zadarmo

Ing. Jaroslava Lukačovičová
Špecialistka na neziskovky

Pokiaľ hľadáte odpovede na otázky ktoré sa týkajú neziskových organizácií, ste na správnom mieste. Videokurz obsahuje praktické návody a konkrétne odporúčania ako si poradiť s účtovaním, daňou z príjmov aj s DPH v rôznych typoch neziskových organizácií.

Granty a dotácie v neziskovej účtovnej jednotke

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Zakúpením získate

Prístup k špecializovanému videokurzu Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly

 • K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

 • Študijné materiály v elektronickej podobe

 • Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí

 • Vydanie potvrdenia o absolvovaní

 • Kompletné poradenstvo pre neziskové organizácie priamo s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou na 30 dní od dátumu úhrady

darček

E-book od lektorky

Občianske združenia – návod na obsluhu
a údržbu

objednať videokurz

Kapitoly videokurzu

 • Typológia neziskových účtovných jednotiek

 • Aké účtovníctvo sú neziskové účtovné jednotky povinné viesť

 • Rady a tipy z praxe ohľadom jednotlivých typov účtovníctva

 • Povinnosť auditu

 • Špecifické účty v účtovej osnove neziskových účtovných jednotiek

 • Povinnosť zostaviť a predložiť účtovnú závierku

 • Príjmy neziskových účtovných jednotiek z pohľadu dane z príjmov

 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov

 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov, ale zákon ich oslobodzuje

 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov

 • Prečo je dôležité, aby účtovník mal k dispozícii stanovy alebo zriaďovaciu listinu organizácie

 • Je potrebné, aby nezisková účtovná jednotka mala DIČ?

 • Musí nezisková účtovná jednotka zostaviť výročnú správu?

 • Musí nezisková účtovná jednotka komunikovať so správcom dane elektronicky?

 • Register mimovládnych neziskových organizácií

 • Môže nezisková účtovná jednotka dosiahnuť zisk?

 • Povinnosť používať ERP/VRP

 • Účtovanie a zdaňovanie jednotlivých príjmov – na čo si dať pozor

 • Príjmy z hlavnej činnosti

 • Členské príspevky

 • Reklama versus charitatívna reklama

 • Prijaté podiely zaplatenej dane

 • Granty a dotácie

 • Aká tenká je hranica medzi zdaňovaným príjmom a podnikaním

 • Môžu neziskové účtovné jednotky podnikať?

 • Kedy vznikne neziskovej účtovnej jednotke povinnosť podať daňové priznanie

 • Ako nezisková účtovná jednotka vyplňuje daňové priznanie k dani z príjmov – ukážka

 • Daň z pridanej hodnoty v neziskovej účtovnej jednotke

 • Daň z motorových vozidiel v neziskovej účtovnej jednotke

 • Ako odmeniť dobrovoľníkov a spolupracovníkov neziskovej účtovnej jednotky (cestovné, náhrady dobrovoľníkom, zmluvy podľa občianskeho zákonníka)

 • Zánik neziskovej účtovnej jednotky – čo sa bude požadovať od účtovníka