Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Návod na vykazovanie DPH bez chýb - daňové priznanie, kontrolný a súhrnný výkaz, priznanie OSS s
s Mgr. et Mgr. Mojmírom Beňom

Vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty na ministerstve financií Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo vás prevedie paragrafmi Zákona o dani z pridanej hodnoty a podrobne vysvetlí správny spôsob vypĺňania základných daňových tlačív.

čo videokurz obsahuje:

 • Forma vzdelávania: videokurz

 • Trvanie: 5 hodín

 • Dostupnosť: neobmedzene

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

Vo videokurze sa budeme venovať daňovému priznaniu k DPH, kontrolnému výkazu a súhrnnému výkazu riadok po riadku.Každá kapitola je spojená s praktickými príkladmi, vďaka ktorým, budete vedieť správne zatriediť a vykázať rôzne zdaniteľné obchody vo vašej účtovnej praxi.

Kontrolný výkaz - vypĺňanie údajov o vyhotovených faktúrach v časti A1

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

Zakúpením získate

Prístup k špecializovanému videokurzu Návod na vykazovanie DPH bez chýb - daňové priznanie, kontrolný a súhrnný výkaz, priznanie OSS

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly

 • Podrobný pracovný manuál

 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní zadarmo

 • Potvrdenie o absolvovaní

objednať videokurz

Kapitoly videokurzu

 • Daňové priznanie k DPH

 • Kto a kedy podáva daňové priznanie?

 • Čo sa v daňovom priznaní uvádza?

 • Povinnosť alebo právo podať dodatočné daňové priznanie – DDP

 • Spôsob vypĺňania daňového priznania

 • Údaje o uskutočnených zdaniteľných obchodoch/ prijatých zdaniteľných obchodoch, z ktorých je osoba povinná platiť daň

 • Údaje o odpočítaní dane

 • Údaje o oprave základu dane a o oprave odpočítanej dane

 • Údaje o odpočítaní dane pri registrácii a o vrátení dane cestujúcim

 • Údaje o výsledku daňového priznania

 • Údaje o výsledku dodatočného daňového priznania k predtým podanému daňovému priznaniu

 • Súhrnný výkaz k DPH

 • Kto, kedy a ako podáva súhrnný výkaz

 • Čo sa v súhrnnom výkaze uvádza (v závislosti od uskutočnenej transakcie)?

 • Povinnosť podať opravný/ dodatočný súhrnný výkaz

 • Spôsob vypĺňania súhrnného výkazu 1. strana

 • Spôsob vypĺňania súhrnného výkazu 2. strana

 • Spôsob vypĺňania súhrnného výkazu - call-off stock

 • Spôsob vypĺňania súhrnného výkazu – dodatočný SV

 • Kontrolný výkaz k DPH

 • Kto, kedy a ako podáva KV DPH?

 • Čo z faktúr alebo dokladov sa v KV DPH uvádza

 • Údaje o platiteľovi, ktorý podáva KV DPH

 • Údaje z vyhotovených faktúr o dodaní tovaru/služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ (A.1)

 • Údaje z vyhotovených faktúr o dodaní tovaru/služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň odberateľ (A.2)

 • Údaje z prijatých faktúr o dodaní tovaru/služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň odberateľ (B.1)

 • Údaje z prijatých faktúr o dodaní tovaru/služby vyhotovených dodávateľom povinným platiť daň, z ktorých si platiteľ uplatňuje odpočítanie dane (B.2)

 • Údaje z prijatých zjednodušených faktúr o dodaní tovaru/služby vyhotovených dodávateľom povinným platiť daň, z ktorých si platiteľ uplatňuje odpočítanie dane (B.3.1 a B.3.2)

 • Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a vyhotoveného opravného dokladu podľa (C.1)

 • Údaje z prijatej opravnej faktúry, z prijatého opravného dokladu a údaje o oprave odpočítanej dane (C.2)

 • Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v § 78a ods. 2 písm. a) z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň (D.1 a D.2)

 • Opravný a dodatočný KV DPH

 • Osobitné daňové priznanie pri uplatňovaní osobitnej úpravy podľa § 68b alebo § 68c

 • Relevantné ustanovenia daňových predpisov

 • Kto, kedy a ako podáva osobitné daňové priznanie

 • Čo sa v osobitnom daňovom priznaní uvádza

 • Podávanie dodatočného osobitného daňového priznania/vykazovanie opravy údajov uvedených v skôr podaných daňových priznaniach (EÚ schéma a iOSS)

 • Spôsob vypĺňania osobitného daňového priznania (EÚ Schéma)