Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek
KNIHA ZADARMO

Jednoduché účtovníctvo v neziskových organizáciách
s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

Dozviete sa ako zaúčtovať dary, granty, dotácie, ako zostaviť účtovnú závierku a ako správne vyplniť daňové priznanie.

čo videokurz obsahuje:

 • Forma vzdelávania: videokurz

 • Trvanie: 5 hodín

 • Dostupnosť: neobmedzene

 • Publikácia od lektorky zadarmo

Ing. Jaroslava Lukačovičová
Špecialistka na neziskovky

Občianske združenia a rôzne neziskové organizácie sú špecifickými účtovnými jednotkami, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo. Videokurz Vám objasní v akých prípadoch je výhodné viesť tento typ účtovníctva a tiež vysvetlí odlišnosti od účtovníctva podnikateľov.

Videokurz je vhodný pre účtovníkov, ktorí hľadajú odpovede na to, ako si poradiť so zaúčtovaním darov, grantov, dotácií, ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve alebo ako správne vyplniť daňové priznanie neziskovej organizácie.

Účtovanie prijatých podielov zaplatenej dane v jednoduchom účtovníctve (2%)

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Zakúpením získate

Prístup k špecializovanému videokurzu Jednoduché účtovníctvo v neziskových organizáciách

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly

 • K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

 • Študijné materiály v elektronickej podobe

 • Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí

 • Vydanie potvrdenia o absolvovaní

 • Poradenstvo k účtovníctvu a daniam neziskových organizácií na 30 dní

darček

Publikácia od lektorky

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

objednať videokurz

Kapitoly videokurzu

 • Typológia neziskových účtovných jednotiek

 • Povinnosť viesť účtovníctvo

 • Postupy účtovania pre ÚJ, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania

 • Peňažný denník

 • Príjmy a výdavky v neziskovej účtovnej jednotke

 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov

 • Účtovanie dotácií

 • Účtovanie prijatých podielov zaplatenej dane

 • Účtovanie sponzorského príspevku v športe

 • Účtovanie majetku

 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

 • Prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ

 • Povinnosť auditu

 • Príjmy neziskovej účtovnej jednotky z pohľadu dane z príjmov

 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a oslobodené príjmy

 • Zdaňovaný príjem alebo podnikanie

 • Príklad na vyplnenie daňového priznania

DARČEK

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

Ďalšia publikácia autorky zavedie čitateľov do sveta, ktorý by mal byť „jednoduchý“, ale podľa jej názoru a skúsenosti svet jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek až taký „jednoduchý“ nie je.

Publikácia prevedie čitateľa svetom jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek od začiatku, od dilemy, či naozaj to jednoduché je aj vhodné, a ak áno, čo všetko je potrebné v rámci neho dodržať. Opíše účtovné knihy jednoduchého účtovníctva a účtovanie v nich, ukáže, ako si nastaviť účtovný softvér pre svoje potreby, okomentuje postupy účtovania. Publikácia vysvetlí jednotlivé druhy príjmov neziskovej účtovnej jednotky podľa druhového aj daňového členenia tak, aby výstupom z účtovníctva bola účtovná závierka a podklad pre daňové priznanie k dani z príjmov. V publikácii čitateľ nájde praktické ukážky účtovania, zostavenia účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov.

Formát: A5 | ISBN: 978-80-970291-4-2 | Počet strán: 165 strán