• Ako upratať dane vo firme  - najčastejšie problémy z pohľadu daňového poradcu
 • Ing. Vladimír Ozimý
 • 10.12.2020
 • online

Sledujete ukážku videozáznamu školenia upravenú pre jednoduché prezeranie.
Z každej obsahovej časti je možné spustiť 1 minútu.

 • Úvod
 • 1. časť
 • 2. časť
 • 3. časť
 • Licenčné poplatky (2021)
 • Majetok do 1700 eur
 • Zaradenie, odpisovanie, prerušenie a iné veci k hmotnému majetku
 • Prerušenie odpisovania
 • Zaradenie budovy
 • Prenájom hmotného majetku
 • Paušalizácia a odpisovanie majetku
 • Faktúra – účtovný verzus DPH pohľad
 • Fakturácia ( § 71 až § 76)
 • Dobropis verzus ťarchopis
 • Oprava základu dane
 • Oprava základu dane pri nedobytnej pohľadávke(od 1.1. 2021 § 25a a § 53b)
 • Príjemca dokladu (§ 53b)
 • Dobropis a ťarchopis pri „Cash flowacountingscheme“
 • Opravné položky z účtovného a daňového hľadiska, dôvody ich tvorby a zrušenie pri pohľadávkach z obchodného styku
 • Odpis pohľadávky
 • Otázky
Ak sa Vám nezobrazuje video, skúste použiť iný prehliadač, napr. Google Chrome.
Pôvodná verzia.
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás