Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
S najlepšími expertmi v praxi - Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Soňou Ugróczy, Ing. Ondrejom Balážom, Ing. Milanom Kúdelom, Ing. Bc. Janou Acsovou, JUDr. Renátou Matejovou a dlhoročnou odborníčkou na mzdy a personalistiku Júliou Pšenkovou.

Staňte sa Certifikovaným účtovníkom.
Odborníkom na dane, účtovníctvo a mzdy.

Vzdelávací program pokrýva všetky najdôležitejšie oblasti, s ktorými sa stretávate vo svojej praxi. Je rozdelený do troch povinných a jedného voliteľného modulu podľa vlastného výberu pre aktuálne platnú legislatívu SR. Počas svojho ročného cyklu máte možnosť zúčastniť sa až 65 školení rozdelených do 4 modulov:


 • Daňové zákony v praxi - 5 povinných školení
  8. 10. 2020 Ing. Vladimír Ozimý - Vybrané kapitoly zákona o dani z príjmov v praxi: daňové a nedaňové výdavky, zdanenie príjmov zo zahraničia
  15. 10. 2020 Ing. Soňa Ugróczy - Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch (2 dňové školenie - dodanie tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti, základ dane, dovoz a vývoz)
  16. 10. 2020 Ing. Soňa Ugróczy - Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch (2 dňové školenie - odpočítanie dane, prenos daňovej povinnosti, fakturácia a výkazy)
  4. 11. 2020 Ing. Soňa Ugróczy - Najčastejšie chyby a problémy dane z príjmov a DPH v praxi
  2. 12. 2020 Ing. Vladimír Ozimý - Novely daňových zákonov 2021 (daň z príjmov, DPH, daňový poriadok, účtovníctvo)
 • Mzdy a personalistika - 5 povinných školení
  28. 9. 2020 JUDr. Renáta Matejová - Pracovno-právne vzťahy komplexne 1. časť: Aktuálne novely zákonníka práce, pracovné pomery, ochrana osobných údajov
  14. 10. 2020 Júlia Pšenková - Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov
  27. 10. 2020 JUDr. Renáta Matejová - Pracovno-právne vzťahy komplexne 2. časť: pracovná disciplína zamestnanca, mzda a mzdové nároky, pracovný čas, prekážky v práci
  12. 11. 2020 Júlia Pšenková - Výpočty v mzdovej učtárni so zameraním problémové oblasti: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, neúplne odpracované mesiace, nepravidelné príjmy, čiastočné úväzky
  18. 11. 2020 Júlia Pšenková - Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni a výpočty v praxi: zamestnancké benefity, exekúcie a zrážky zo mzdy
 • Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb6 povinných školení
  30. 9. 2020 Ing. Vladimír Ozimý - Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom
  5. 10. 2020 Ing. Vladimír Ozimý - Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie v daniach a účtovníctve
  19. 10. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová - Praktické uplatnenie interných smerníc v účtovníctve ako nástroj daňovej optimalizácie
  3. 11. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová - Zásoby, zákazková výroba a nedokončená výroba v podvojnom účtovníctve a v účtovnej závierke
  27. 11. 2020 Ing. Ondrej Baláž - Povinné náležitosti účtovných dokladov. Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve.
  7. 12. 2020 Ing. Ondrej Baláž - Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021
 • Modul nepovinných doplňujúcich školení – voľný vstup na všetky školenia podľa vlastného výberu pre Vás alebo Vášho náhradníka - spolu až 49 voliteľných školení

Súčasťou vzdelávacieho programu sú prípadové štúdie a testy z obsahovej náplne povinných modulov. Po úspešnom ukončení vzdelávania sa stanete držiteľom certifikátu Účtovník Expert v akreditovanom programe MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2.

 

 

Výhoda pre VásCelý vzdelávací program je možné absolvovať fyzicky, alebo online, alebo kombinovanou formou.

 

Výhodná cena a ústretové platobné podmienky

Bežná cena vzdelávacieho programu je 730,- € vrátane DPH.


TERAZ výhodná cena
660,- € vrátane DPH

S možnosťou rozdelenia na splátky.
Všetky služby využívate od momentu prvej platby.
Povinné školenia začínajú od septembra 2020

 

Čo všetko máte v cene?
Odlíšite sa od radových účtovníkov, svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v daniach, účtovníctve, mzdách a personalistike.
 • 16 povinných školení fyzicky alebo online
 • 49 nepovinných školení fyzicky alebo online
 • Daňová legislatíva SR
  Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Bc. Jana Acsová, Ing. Soňa Ugróczy , Ing. Milan Kúdela , Ing. Peter Horniaček
 • Účtovníctvo podnikateľských subjektov
  Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Bc. Jana Acsová, Ing. Milan Kúdela, Ing. Ondrej Baláž
 • Mzdy a personalistika
  Júlia Pšenková, JUDr. Renáta Matejová, Ing. Viera Mezeiová
 • Odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva k daniam, účtovníctvu a mzdám s garanciou odpovede do 48 hodín
 • Vzdelávanie aj pre vášho kolegu, ktorý sa môže školení zúčastniť ako náhradník v module nepovinných voliteľných školení
 • Zvýhodnené ceny vzdelávania v ďalších rokoch po ukončení programu
 • Kompletný archív videozáznamov zo školení od roku 2010 až doteraz
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

 

Za skúšku nič nedáte!
Vyskúšajte si skúšobné konto programu Účtovník
Expert ZADARMO až na 1 týždeň

vyskúšajte

 

Aj tento rok sme sa zapojili do vzdelávacieho programu Účtovník Expert, aby sme pre našich klientov mali vždy aktuálne informácie a správne postupy účtovania

Zuzana Ciňová, TAX Econ,s.r.o.Prihláste sa

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

 

 

 

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás