Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  


Popis

 • Ing. Vladimír
  Ozimý
 • Ing. Milan
  Kúdela
 • Ing. Ondrej
  Baláž
 • Ing. Bc. Jana
  Acsová
 • Ing. Radoslav
  Hrbál
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Viera
  Mezeiová

 

Akreditovaný kurz ukončený certifikátom MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/2 - certifikovaný Účtovník v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Špecialista na podvojné účtovníctvo 2020.

Súčasťou sú aj prípadové štúdie a testy z obsahovej náplne zostavené lektormi.

 

 

Nemusíte cestovať do prednáškovej sály. Každé školenie vysielame naživo
od 9:00 do 14:00 hod

 

možnosť stať sa držiteľom certifikátu

Podvojné účtovníctvo pre pokročilých komplexne je určené pre ekonómom a účtovníkom s praxou v tejto oblasti. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov alebo absolventov bez praxe. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti podvojného účtovníctva a účtovnej závierky,praktický návod na čo nezabudnúť pri ukončení roka , ako správne účtovne uzavrieť rok, ako bez chýb zostaviť účtovnú závierku.

 

+ PORADENSTVO každý pracovný deň sa môžete radiť s lektormi:Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Bc. Janou Acsovou,
Ing. Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom a Ing. Vierou Mezeiovou

 

Čo všetko máte v cene?
 • Vstup on-line na školenia pod vedením Ing. Ozimého, Ing. Kúdelu a Ing. Baláža
 • Odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva k daniam a účtovníctvu, s garanciou odpovede do 24 hodín, dostupné od termínu úhrady
 • Nezostrihané videozáznamy zo školení, vrátane diskusie
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

Vyskúšať online prenos

 

Termíny

TERMÍNY živých vysielaní s možnosťou zapojiť sa do diskusie / začíname o 9:00 hod.5. 10. 2020   Ing. Vladimír Ozimý - Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie (účtovno-daňový aspekt)

19. 10. 2020   Ing. Bc. Jana Acsová - Praktické uplatnenie interných smerníc v účtovníctve ako nástroj daňovej optimalizácie

3. 11. 2020   Ing. Bc. Jana Acsová - Zásoby, zákazková výroba a nedokončená výroba v podvojnom účtovníctve a v účtovnej závierke

27. 11. 2020   Ing. Ondrej Baláž - Povinné náležitosti účtovných dokladov. Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve.

7. 12. 2020   Ing. Ondrej Baláž - Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021

cena

Cena akreditovaného vzdelávacieho kurzu
300,- € s DPH

Špeciálna cena pre našich členov je 100,- € s DPH

 

PORADENSTVO S lektormi

 • Ing. Vladimír
  Ozimý
 • Ing. Bc. Jana
  Acsová
 • Ing. Radoslav
  Hrbál
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Viera
  Mezeiová

Profesionálne poradenstvo k vašim účtovným a daňovým otáznikom.
Každý pracovný deň sa môžete radiť s lektormi: Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Bc. Janou Acsovou, Ing. Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom a Ing. Vierou Mezeiovou.
Poradenstvo je rozdelené do dvoch aplikácií:

Poradenské fórum verejné
 • Otázky aj odpovede sa zobrazujú všetkým prihláseným klientom poradenstva
 • Odpovedajú len renomovaní lektori a daňoví poradcovia
 • Každý pracovný deň od 9:00 do 14:00 hod.
Osobné poradenstvo
 • Odpovedá len Vám Ing. Vladimír Ozimý,
  Ing. Peter Horniaček a Ing. Viera Mezeiová
 • Otázky aj odpovede sú neverejné,
  dostupné len pre Vás a lektora
 • Možnosť položiť 3 otázky mesačne
  z oblastí daní a účtovníctva
 • Každý pracovný deň od 14:00 do 17:00 hod.

 

Odborné poradenstvo
k účtovným a daňovým školeniam
Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
Po Ing. Jana Acsová Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Viera Mezeiová
Ut   Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Horniaček Peter
St Ing. Radoslav Hrbál Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Viera Mezeiová
Št   Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Horniaček Peter
Pi Ing. Radoslav Hrbál Ing. Vladimír Ozimý

KEDY VÁM PRÍDE ODPOVEĎ?

Naši lektori vám budú odpovedať priebežne počas dní, ktoré majú vyhradené pre naše poradenstvo. Odpoveď z oblasti daní a účtovníctva dostanete najneskôr nasledujúci
pracovný deň.


Vaše otázky vás poprosíme formulovať jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní a účtovníctva.


Poznámka: V prípade otázok, ktoré svojím charakterom nespadajú do danej oblasti, si poskytovateľ vyhradzuje právo neposkytnúť odpoveď na otázku. Poskytovateľ si vyhradzuje taktiež právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva.

Ideme do toho spoločne?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

 

 

 

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás