Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.
Vzdelávací program Účtovník profesionál

Vzdelávací program ÚČTOVNÍK EXPERT 2019

Rozumieť zákonom a správne sa rozhodovať je cesta úspešných účtovníkov a ekonómov. Nestrácajú čas hľadaním neoverených faktov, ale rozhodujú sa na základe vlastných vedomostí a v prípade, že potrebujú poradiť, informácie získajú od skutočných odborníkov.

Účtovník Expert – nadstavbové štúdium ukončené certifikátom MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2 - certifikovaný účtovník

Účtovník Expert je komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky.

❱ Ako jediní na Slovensku ponúkame možnosť dištančného ONLINE štúdia v kvalifikácii Účtovník.

Pre koho je vzdelávací program vhodný?

Kurz Účtovník Expert je určený ekonómom, účtovníkom a mzdárom s praxou v tejto oblasti. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov alebo absolventov bez praxe. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti daní, podvojného účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Dávame si záležať, aby obsah vzdelávania presne zodpovedal vašim potrebám

Vzdelávací program sme zostavili tak, aby pokrýval všetky najdôležitejšie oblasti, s ktorými sa účtovníci vo svojej praxi stretávajú. Najväčší dôraz kladieme na praktické uplatnenie získaných informácií aby ste z kurzu odchádzali s istotu správnych rozhodnutí.

V obsahu vzdelávania sú vždy zahrnuté aj najnovšie zmeny a novely zákonov vrátane ich aplikácie do praxe. Už sa nikdy nestane, že by ste si nejakú zmenu nevšimli.

Čo všetko od nás získate?

 • Prístup (fyzicky alebo online) ku všetkým našim školeniam, ktorých je počas roka viac ako 70, pre Vás alebo Vášho náhradníka
 • Prístup k účtovnému, daňovému a mzdovému poradenstvu s odbornými lektormi a daňovými poradcami, ktorých stretávate aj na školeniach
 • Kompletný archív videozáznamov zo školení od roku 2010 (viac než 500 záznamov školení)
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Bonusové študijné materiály a publikácie k aktuálnym problémom z praxe
 • Zvýhodnené ceny v ďalších rokoch po ukončení programu

Výhoda pre prvých prihlásených

Neváhajte a prihláste sa hneď! Ak sa do kurzu Účtovník Expert záväzne prihlásite a prvú splátku uhradíte do 30. apríla 2019 získate ako darček 10 mesiacov vzdelávania navyše, nad rámec povinných školení programu Účtovník Expert.

Absolvovanie kompletného kurzu Účtovník Expert vám zaberie 5 mesiacov.

Všetky vzdelávacie služby, vrátane poradenstva však budete môcť neobmedzene využívať počas 15 mesiacov.
❱ Spolu teda získate až 15 mesiacov kvalitného vzdelávania a stanete sa držiteľom exkluzívneho certifikátu, ktorý potvrdí vaše odborné kvality.

6 výhod certifikovaného vzdelávania

 1. Získané vedomosti si potvrdíte pod vedením profesionálneho lektora
 2. Zvýšite si svoju kvalifikáciu
 3. Lepšie sa uplatníte na trhu práce
 4. Kariérne napredujete
 5. Odlíšite sa od radových účtovníkov
 6. Získate konkurenčnú výhodu

Ako prebieha celoročné vzdelávanie v programe Účtovník Expert?

Kurz pozostáva z povinných školení, ktoré môžete absolvovať kedykoľvek počas roka, podľa vzdelávacieho plánu, ktorý si zvolíte. Vzdelávací program je možné absolvovať aj dištančnou formou – teda ONLINE. Program Účtovník Expert je rozdelený do troch modulov:

 • Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb (6 školení)
 • Daňové zákony v praxi (5 školení)
 • Mzdy a personalistika (5 školení)

Súčasťou každého modulu sú povinné školenia, riešenie prípadových štúdií a test. Po absolvovaní všetkých modulov získate certifikát MŠVVaŠ SR o absolvovaní odborného vzdelávania v programe Účtovník Expert.

Naša spoločnosť je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje akreditované vzdelávanie účtovníkov diaľkovou on-line formou.

Získať certifikát je možné aj priamo z vášho domova či kancelárie. Všetky povinné školenia vysielame aj naživo v reálnom čase, s možnosťou zadávania otázok priamo lektorovi. Nemusíte nikam cestovať, ale plnohodnotné vzdelávanie, vrátane poradenstva, absolvujete ONLINE na tablete, smartfóne, notebooku alebo stolnom počítači. Samozrejme, radi Vás uvidíme aj v prednáškových sálach.

Poradenstvo pre účastníkov programu Účtovník Expert

Na koho sa môžete obrátiť v poradenskom fóre?

Rozpis poradenstva pre klientov programu Účtovník Expert:

Odborné poradenstvo k účtovným a daňovým školeniam
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00 s odpoveďou do 24 hod.
Pondelok Ing. J. Acsová Ing. V. Ozimý
Utorok   Ing. V. Ozimý
Streda Ing. R. Hrbál Ing. V. Ozimý
Štvrtok   Ing. V. Ozimý
Piatok Ing. R. Hrbál Ing. V. Ozimý
Mzdové poradenstvo
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
s odpoveďou do 24 hod.
Pondelok   J. Pšenková
Utorok J. Pšenková  J. Pšenková
Streda   J. Pšenková
Štvrtok J. Pšenková J. Pšenková
Piatok   J. Pšenková

EŠTE STE SA NEROZHODLI? VYSKÚŠAJTE KONTO ÚČTOVNÍK EXPERT NA TÝŽDEŇ ÚPLNE ZADARMO

Máte možnosť vyskúšať si:

 1. videoškolenia (z našich školení máme nahraté autentické záznamy)
 2. pracovné manuály (ku každému školeniu)
 3. poradenské fórum (prístup do komunity certifikovaných účtovníkov)
 4. osobné mzdové poradenstvo s lektorkou Júliou Pšenkovou
 5. blog – zaujímavé články (najaktuálnejšie témy zhrnuté do prehľadných článkov)

Výhodná cena a ústretové platobné podmienky

Cena komplexného a akreditovaného vzdelávacieho programu, v ktorom si svoju kvalifikáciu zvýšite na úroveň experta je 730 eur vrátane DPH.

Ak uhradíte prvú polovicu ceny kurzu do 30. 4. 2019, môžete zvyšnú sumu uhradiť v splátkach podľa individuálnej dohody.

Sme najväčšia vzdelávacia spoločnosť zameraná na profesionálne vzdelávanie.

Spolupracujeme s Ministerstvom školstva a ako jediní na Slovensku máme akreditovaný nadstavbový vzdelávací program orientovaný na prax.

❱ Počet miest v akreditovanom programe je limitovaný na 70 účastníkov. Zaistite si miesto a prihláste sa do konca januára, aby ste získali 10 mesiacov vzdelávania navyše.
Rozhodnite o tom, aký budete mať rok 2019.

Idete do toho? Prihláste sa už dnes

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855..

Priezvisko:
Meno(, titul):
Kontaktný telefón:
E-mail:
Obchodný názov firmy:
Poznámka:
Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS
Aký je rok? (antispam):
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás