x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online
Vzdelávací program Účtovník profesionál

Vzdelávací program ÚČTOVNÍK EXPERT 2019/2020

Rozumieť zákonom a správne sa rozhodovať je cesta úspešných účtovníkov a ekonómov. Nestrácajú čas hľadaním neoverených faktov, ale rozhodujú sa na základe vlastných vedomostí a v prípade, že potrebujú poradiť, informácie získajú od skutočných odborníkov.

Účtovník Expert – nadstavbové štúdium ukončené certifikátom MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2 - certifikovaný účtovník

Účtovník Expert je komplexné akreditované vzdelávanie v oblasti daní, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky.

❱ Ako jediní na Slovensku ponúkame možnosť dištančného ONLINE štúdia v kvalifikácii Účtovník.

Pre koho je vzdelávací program vhodný?

Kurz Účtovník Expert je určený ekonómom, účtovníkom a mzdárom s praxou v tejto oblasti. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov alebo absolventov bez praxe. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti daní, podvojného účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Dávame si záležať, aby obsah vzdelávania presne zodpovedal vašim potrebám

Vzdelávací program sme zostavili tak, aby pokrýval všetky najdôležitejšie oblasti, s ktorými sa účtovníci vo svojej praxi stretávajú. Najväčší dôraz kladieme na praktické uplatnenie získaných informácií aby ste z kurzu odchádzali s istotu správnych rozhodnutí.

V obsahu vzdelávania sú vždy zahrnuté aj najnovšie zmeny a novely zákonov vrátane ich aplikácie do praxe. Už sa nikdy nestane, že by ste si nejakú zmenu nevšimli.

Čo získate ak sa rozhodnete pre vzdelávací program Účtovník Expert?

 • 12 mesiacov plnohodnotného profesionálneho vzdelávania s tými najlepšími lektormi
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR ako potvrdenie vašich odborných znalostí
 • Neobmedzený prístup (fyzicky alebo online) ku všetkým akreditovaným školeniam počas celého školiaceho obdobia
 • Prístup k uzamknutým školeniam na špeciálne témy
 • Odpovede na vaše otázky v systéme poradenstva k účtovným, daňovým a mzdovým školeniam s garanciou odpovede do 24 hodín
 • Vzdelávanie aj pre vášho kolegu, ktorý sa môže školení zúčastniť ako náhradník
 • Kompletný archív videozáznamov zo školení od roku 2010
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Zvýhodnené ceny vzdelávania a všetky výhody člena CUS - Centra účtovníkov Slovenska

Neváhajte a prihláste sa hneď

Všetky vzdelávacie služby (poradenstvo, videozáznamy, účasť na školeniach) môžete začať neobmedzene využívať už od momentu úhrady.

3 výhody certifikovaného vzdelávania

 1. Získané vedomosti si potvrdíte pod vedením profesionálneho lektora
 2. Zvýšite si svoju kvalifikáciu
 3. Odlíšite sa od radových účtovníkov

Ako prebieha celoročné vzdelávanie v programe Účtovník Expert?

Kurz pozostáva z povinných školení, ktoré absolvujete počas 12 mesiacov podľa vzdelávacieho plánu. Vzdelávací program je možné absolvovať aj dištančnou formou – teda ONLINE. Program Účtovník Expert je rozdelený do troch modulov:

 • Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb (6 školení)
 • Daňové zákony v praxi (5 školení)
 • Mzdy a personalistika (5 školení)

Súčasťou každého modulu sú povinné školenia, riešenie prípadových štúdií a test. Po absolvovaní všetkých modulov získate certifikát MŠVVaŠ SR o absolvovaní odborného vzdelávania v programe Účtovník Expert.

Naša spoločnosť je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje akreditované vzdelávanie účtovníkov diaľkovou on-line formou.

Získať certifikát je možné aj priamo z vášho domova či kancelárie. Všetky povinné školenia a nepovinné školenia vysielame aj naživo v reálnom čase, s možnosťou zadávania otázok priamo lektorovi. Nemusíte nikam cestovať, ale plnohodnotné vzdelávanie, vrátane poradenstva, absolvujete ONLINE na vašom notebooku alebo stolnom počítači. Zabezpečíme vám živé vysielanie priamo z prednáškových sál. Samozrejme, radi sa s vami stretneme aj osobne na školeniach.

Poradenstvo pre účastníkov programu Účtovník Expert

Spoľahnite sa na odborníkov v našom systéme poradenstva. Odborní lektori a daňoví poradcovia sú pripravení odpovedať na vaše otázky každý pracovný deň.

Rozpis poradenstva pre klientov programu Účtovník Expert:

Odborné poradenstvo k účtovným a daňovým školeniam
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
14:00 - 17:00
Pondelok Ing. Acsová Ing. Ozimý
Utorok   Ing. Ozimý
Streda Ing. Hrbál Ing. Ozimý
Štvrtok   Ing. Ozimý
Piatok Ing. Hrbál Ing. Ozimý
Mzdové poradenstvo
  Poradenské fórum
9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo
Pondelok   J. Pšenková
Utorok J. Pšenková  J. Pšenková
Streda   J. Pšenková
Štvrtok J. Pšenková J. Pšenková
Piatok   J. Pšenková

EŠTE STE SA NEROZHODLI? VYSKÚŠAJTE KONTO ÚČTOVNÍK EXPERT NA TÝŽDEŇ ÚPLNE ZADARMO

Máte možnosť vyskúšať si:

 1. videoškolenia (z našich školení máme nahraté autentické záznamy)
 2. pracovné manuály (ku každému školeniu)
 3. poradenské fórum (prístup do komunity certifikovaných účtovníkov)
 4. osobné mzdové poradenstvo s lektorkou Júliou Pšenkovou
 5. blog – zaujímavé články (najaktuálnejšie témy zhrnuté do prehľadných článkov)

Výhodná cena a ústretové platobné podmienky

Cena komplexného a akreditovaného vzdelávacieho programu, v ktorom si svoju kvalifikáciu zvýšite na úroveň experta je 730 € vrátane DPH.

Možnosť rozdeliť platbu aj na splátky podľa individuálnej dohody.

Spolupracujeme s Ministerstvom školstva a ako jediní na Slovensku máme akreditovaný nadstavbový vzdelávací program orientovaný na prax.

Dnes sa rozhodujete o tom, aký budete mať nasledujúci rok. Môžete sa stať certifikovaným Účtovníkom Expertom.

Idete do toho? Prihláste sa už dnes

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855..

Priezvisko:
Meno(, titul):
Kontaktný telefón:
E-mail:
Obchodný názov firmy:
Poznámka:
Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS
Aký je rok? (antispam):
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás