Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Nesprávne číslo školenia.