Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Legislatívne zmeny v daniach 2024

Ing. Soňa Ugróczy
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Novela zákona č. 595/2003 Zákona o dani z príjmov (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií
  • zvýšenie sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám zo 7 % na 10 % za zdaňovacie obdobie 2024,
  • zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby (daňová licencia), ktorá bude závisieť od výšky zdaniteľných príjmov právnickej osoby, vo výške od 340 € do 3.840 €, vymedzenie daňovníkov ktorí nebudú podliehať povinnosti platiť minimálnu daň, možnosti zníženia na polovicu, lehoty na jej započítanie v budúcnosti a iné,
  • zvýšenie sumy zdaniteľných príjmov rozhodujúcej pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou
  • zvýšenie hranice úhrnu zdaniteľných príjmov pre zvýhodnenú sadzbu dane z príjmov 15 % pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu
  • oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby
  • oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby
  • oslobodenie príjmov z prevodu cenných papierov a obchodných podielov
  • odstránenie nesystémových opatrení zavedených pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku a virtuálnej meny,
  • zvýšenie limitu príjmov (výnosov) oslobodených od dane, ak plynú vymedzeným právnym formám daňovníkov neziskového sektora plynúcich z charitatívnej reklamy
  • rozšírenie okruhu daňovníkov, ktorý môžu uplatňovať tzv.charitatívnu reklamu a zároveň zvýšenie limitu oslobodenia od dane až na 30.000 €
 • Novela zákona č. 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií)
  • vylúčenie podávania alkoholických nápojov zo zníženej sadzby DPH 10 % už od 1.1.2024 – dopad na gastrosektor
  • odpovede na časté otázky k uplatňovaniu 20 % sadzby dane pri podávaní alkoholických nápojov od 1. januára 2024
 • Vybrané okruhy ktoré priniesol zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v rôznych oblastiach
  • zníženie sadzby povinných príspevkov do II. piliera na 4 %,
  • zvýšenie sadzieb odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa z 10 % na 11 %, príp. z 5 % na 5,5 %; samostatne zárobkovo činnú osobu a tzv. samoplatiteľa zo 14 % na 15 %, príp. zo 7 % na 7,5 %;
  • úprava štátnych sviatkov vo väzbe na zákonník práce - 1. september
  • úprava vyplácania rodičovského dôchodku,
  • zvýšenie sadzby spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
  • zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov,
  • úprava zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov,
 • Novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie – úprava daňového bonusu na zaplatené úroky a pravidlá jeho uplatňovania
 • Zákon č. 507/2023 o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín - stručne
 • Novelizácia zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach (tzv. banková daň) - stručne
 • Novelizácia zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Informácia k nadobudnutiu účinnosti novely zákona č.516/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2024 – záznamová a ohlasovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb (najmä banky)

 • Pozor od 1.1.2024 sa uplatňujú nové pravidlá o obmedzení úrokových nákladov zamerané proti praktikám na umelé znižovanie základu dane tzv. nadmerné dlhové financovanie
 • Informácia k novele zákona č. 205/2023 Z.z. – reforma stavebnej legislatívy so zameraním na daňové odpisy pre vybrané druhy stavieb
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Školenie bolo výborne, nové informácie boli zrozumiteľne vysvetlené.

Pernickáďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty