Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Postupy a prax zamestnávateľa v roku 2023 - zamestnávanie a zmluvné vzťahy

JUDr. Renáta Matejová
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE
  • Zákonník práce bol novelizovaný zákonom č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov; do zákona sa vložil nový § 152c, novela je účinná od 1. januára 2023
  • Od 1. januára 2023 môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.
 • Mzdové zvýhodnenie za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce od 1. júna 2023.
  • Od 1. júna 2023 sa budú príplatky v dôsledku prijatej novely Zákonníka práce dňa 7. decembra 2022 opätovne viazať na výšku minimálnej mzdy a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.
 • Novela Zákonníka práce – zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje § 152 ods. 4 Zákonníka práce
  • Novelou Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zavádza povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie poskytovaním stravovacej poukážky v elektronickej forme, pričom je potrebné prihliadnuť na určité zákonom stanovené výnimky.
  • stravovanie zamestnancov
 • Novela Zákonníka práce – zákon č. 248/2022 Z. z., ktorým sa zaviedol inštitút sezónnej práce
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Doručovanie v pracovnoprávnych vzťahoch
  • doručovanie písomností zo strany zamestnávateľa
  • doručovanie písomností zo strany zamestnanca
  • spôsoby doručovania písomností
  • stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom
 • Pracovný pomer
  • predzmluvné vzťahy
  • pracovná zmluva – podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, ďalší obsah pracovnej zmluvy, písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky
  • skúšobná doba
  • vznik pracovného pomeru
  • povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru; informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
  • pracovný pomer na dobu určitú
  • pracovný pomer na kratší pracovný čas
  • prechod na inú formu zamestnania
  • domácka práca a telepráca
  • dohoda o zmene pracovných podmienok; zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu výkonu práce v inom štáte, zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu Európskej únie
  • zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Páčilo sa mi a najmä, že lektorka uvádzala príklady z praxe, ďakujem

Kuszováďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty