Pracovno-právne vzťahy komplexne 2. časť: pracovná disciplína zamestnanca, mzda a mzdové nároky, pracovný čas, prekážky v práci

JUDr. Renáta Matejová
Školenie - 12.5.2021 Objednať

Obsah školenia

Porušenie pracovnej disciplíny

 • posúdenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny
 • postihy za porušenie pracovnej disciplíny
 • skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

Mzda a mzdové nároky zamestnanca

 • pojem mzda
 • mzdové zvýhodnenia
 • dohoda o zrážkach zo mzdy

Pracovný čas a doba odpočinku

 • pracovný čas
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • prestávky v práci
 • práca nadčas
 • nočná práca
 • dovolenka

Prekážky v práci

 • dôležité osobné prekážky v práci
 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Sociálna politika zamestnávateľa

 • stravovanie zamestnancov

Náhrada škody

 • všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
 • osobitné druhy zodpovednosti
 • zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študentov
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  Banská Bystrica
 • Adresa:

  Mestský úrad
  Veľká sieň, 1. poschodie
  ČSA 26 na mape
 • Priebeh školenia:

  Začiatok vysielania:   9:00
  1. prestávka:             10:30 - 10:45
  2. prestávka:             12:00 - 12:30
  Vysielanie do:                        14:30
 • Lektor:

  JUDr. Renáta Matejová
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
  Pomôcka pre vás v xlsx formáte – Evidencia účtovníka
 • Fyzický vstup
  Online prístup
  Predplatitelia služieb

  79 € s DPH
  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Páčilo sa mi a najmä, že lektorka uvádzala príklady z praxe, ďakujem

Kuszováďalšie školenia lektoraPozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás