Pracovno-právne vzťahy komplexne 1. časť: Aktuálne novely zákonníka práce, pracovné pomery, ochrana osobných údajov

JUDr. Renáta Matejová
Školenie - 4.5.2021 Objednať

Obsah školenia

Nové legislatívne zmeny v Zákonníku práce – zákon č. 66/2020 Z. z., účinný od 04.04.2020

 • novoprijaté osobitné ustanovenia Zákonníka práce v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu ( § 250b ods. 1 Zákonníka práce )

Práca z domu ( tzv. homeoffice ); oprávnenie zamestnávateľa určiť výkon práce z domu a právo zamestnanca vykonávať prácu z domu

 • rozvrhnutie pracovného času zamestnancov

Zmeny v nariadení čerpania dovolenky

Ochrana pred skončením pracovného pomeru zamestnanca, ktorému vznikla prekážka v práci

Prekážka v práci na strane zamestnávateľa s možnosťou poskytovania náhrady mzdy vo výške 80 %, pričom zamestnancovi musí byť garantovaná minimálna mzda

Pracovný pomer

 • predzmluvné vzťahy
 • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
 • ďalšie pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve
 • skúšobná doba
 • vznik pracovného pomeru
 • povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
 • pracovný pomer na dobu určitú
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • dohoda o zmene pracovných podmienok, preradenie zamestnanca na inú prácu
 • pracovná cesta, náhrada za stratu času
 • skončenie pracovného pomeru dohodou
 • skončenie pracovného pomeru výpoveďou, výpovedné doby, sankcia za nedodržanie výpovednej doby, výpovedné dôvody
 • plnenie ponukovej povinnosti
 • zákaz výpovede
 • účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • nárok zamestnanca na odstupné a odchodné
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • náhrada mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • výkon inej zárobkovej činnosti

Pracovnoprávne vzťahy a ochrana osobných údajov

 • Právny základ spracúvania osobných údajov zamestnancov
 • Informačná povinnosť zamestnávateľa – prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov zamestnancov
 • Osobný spis zamestnanca
 • Súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov
 • Poskytovanie osobných údajov o zamestnancovi
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
 • Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu
 • Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
 • Zodpovedná osoba
 • Práva dotknutej osoby
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  Bratislava
 • Adresa:

  COOP Jednota Slovensko, s.d.
  Kongresová sála 1.poschodie
  Bajkalská č. 25 na mape
 • Priebeh školenia:

  08:00 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 10:30 Seminár
  10:15 - 10:45 Prestávka č. I
  10:45 - 12:30 Seminár
  12:30 - 13:00 Prestávka č. II
  13:00 - 14:00 Seminár
 • Lektor:

  JUDr. Renáta Matejová
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
  Pomôcka pre vás v xlsx formáte – Evidencia účtovníka
 • Fyzický vstup
  Online prístup
  Predplatitelia služieb

  79 € s DPH
  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Páčilo sa mi a najmä, že lektorka uvádzala príklady z praxe, ďakujem

Kuszováďalšie školenia lektoraPozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás