JUDr. Renáta Matejová

Pracovno-právne vzťahy komplexne 2. časť: pracovná disciplína zamestnanca, mzda a mzdové nároky, pracovný čas, prekážky v práci

Videozáznam školenia z 27.10.2020, online

50 € s DPH

Objednať

Čo je v cene?

  • plnohodnotný záznam zo školenia
  • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
  • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
  • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

náš tip...

všetky videozáznamy sú zadarmo dostupné a pravidelne po skončení školenia vložené pre klientov:

Obsah školenia:

Porušenie pracovnej disciplíny

Mzda a mzdové nároky zamestnanca

Pracovný čas a doba odpočinku

Prekážky v práci

Sociálna politika zamestnávateľa

Náhrada škody

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Na záver diskusia s účastníkmi školenispokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Zodpovedali ste mi viac nevyjasnených otázok, a na niektoré si musíme ešte v zákone počkať.

Anna Šlauková

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás