Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.

Školenie - 22. 5. 2019

Školenie: Pracovnoprávne vzťahy a GDPR

Popis školenia:
Obsahom školenia bude posúdenie pracovnoprávnych vzťahov v nadväznosti na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR. JUDr. Renáta Matejová Vám zodpovie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zamestnancov, používania fotografií či monitorovania zamestnancov. Súčasťou školenia je aj prehľad najnovších zmien v zákonníku práce.
Obsah školenia :

Novela Zákonníka práce platná a účinná od 01.05.2018

 • Uvedenie základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami
 • Pracovná pohotovosť vo sviatok
 • Dosiahnutá mzda za prácu nadčas a jej poskytovanie (zúčtovanie, vyplatenie)
 • Náhradné voľno za prácu vo sviatok
 • Normy spotreby práce
 • Pravdepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Príspevok na stravovanie – zaokrúhľovanie
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • Zavedenie 13. a 14. mzdy
 • Mzdové zvýhodnenia a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Potvrdenie o zrážkach z odmeny – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Vysielanie – dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie.

Novela Zákonníka práce platná a účinná od 01.01.2019

 • Príspevok na rekreáciu zamestnancov
 • Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania

Posúdenie pracovnoprávnych vzťahov v nadväznosti na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR účinnosť od 25.05.2018

 • Právny základ spracúvania osobných údajov zamestnancov
 • Informačná povinnosť zamestnávateľa – prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov zamestnancov
 • Osobný spis zamestnanca
 • Súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov
 • Poskytovanie osobných údajov o zamestnancovi
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
 • Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu
 • Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
 • Zodpovedná osoba
 • Práva dotknutej osoby
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach

Na záver bude vytvorený priestor na diskusiu s účastníkmi školenia.

Základné údaje o školení
Miesto konania: Banská Bystrica
NIE STE z Banskej Bystrice? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Mestský úrad
Veľká sieň, 1. poschodie
ČSA 26 na mape
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: JUDr. Renáta Matejová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, občerstvenie, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
JUDr. Renáta Matejová
Veľmi dobré školenie. Pani doktorka je veľmi príjemná školiteľka a znalá veci. Vojtková
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás