Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti - analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení)

Ing. Mária Cvečková
Videozáznam školenia z 16.11.2023
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Vlastné imanie ako vlastný zdroj krytia obchodného majetku; štruktúra vlastného imania obchodných spoločností, členenie obchodných spoločností (kapitálové, osobné) a ich základné imanie podľa ObZ; jednotlivé položky VI na účtoch a požiadavky postupov účtovnania;
 • Základné imanie/vlastné imanie pri založení obchodných spoločností; pojem, typy a formy vkladov (peňažné; nepeňažné: majetok, pohľadávky); oceňovanie nepeňažných vkladov podľa ObZ a zákona o účtovníctve (reálna hodnota, hodnota uznaná pre vklad); proces splácania/splatenia; kapitálové fondy pri založení obchodnej spoločnosti (rezervný fond, emisné ážio, nedeliteľný fond);
 • Zmeny v základnom imaní počas existencie obchodnej spoločnosti:
  • Zvyšovanie základného imania: spôsoby, dôvody, účtovanie
  • Znižovanie základného imania: dôvody, dopady, účtovanie
 • Zmeny ostatných zložiek vlastného imania: fondy tvorené zo zisku, tvorba, použitie, účtovanie;
 • Obsahová náplň a účtovanie na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy; kapitálový fond z príspevkov podľa § 27b PÚ; proces dodatočných vkladov a príspevkov, vrátenie vkladov, limity, účtovanie.
 • Rozdeľovanie a usporiadanie výsledku hospodárenia (zisk, strata); pôsobnosť valného zhromaždenia; členskej schôdze; schválenie účtovnej závierky – problémy praxe;
 • Účtovanie finančných transakcií medzi prepojenými osobami v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky, vykazovanie pôžičiek, pohľadávok a záväzkov pri rozdeľovaní zisku medzi spoločníkmi (rozdiely medzi PO a FO);
 • Spoločnosť v kríze, základné väzby ObZ a účtovnej legislatívy;
 • Hrozba úpadku; schopnosť preukázať nepretržitosť trvania účtovnej jednotky, resp. pokračovanie v činnosti; indikátory a ich vyhodnotenie; dopad na správu audítora v auditovaných účtovných jednotkách;
 • Vzťah ObZ a zákona o účtovníctve; hierarchia právnych noriem; rekapitulácia (prehľad) základných ustanovení ObZ týkajúcich sa VI obchodných spoločností a ich previazanie na ustanovenia ZoÚ a PÚ (pomôcka);
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníciďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty