Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Ako to vyzerá na našich školeniach ? Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie v daniach a účtovníctve

Ing. Bc. Jana Acsová
50 Eur s DPH

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

Pohľadávky a záväzky

 • pojem
 • vznik, zánik
 • členenie pohľadávok a záväzkov a jeho význam (vecné, časové)
 • plynutie času, príslušenstvo k pohľadávkam (zákonné, zmluvné); splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením, premlčanie pohľadávky, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • inštitút započítania
 • účtovné odhady - pohľadávky a záväzky neurčitej výšky

Účtová trieda 3 a 4 (zúčtovacie vzťahy, dlhodobé záväzky)

 • Pohľadávky:
  • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
  • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty; opravná položka k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
  • odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
  • inventarizácia pohľadávok
  • pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • Záväzky:
  • analytická evidencia k účtom záväzkov; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, úverové, sociálny fond, finančné produkty, leasing)
  • odpustenie a odpísanie záväzku
  • záväzky po splatnosti z účtovného a daňového hľadiska
  • inventarizácia záväzkov
  • záväzky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k záväzkom
 • Dotácie a účtovného a daňového hľadiska:
  • príspevky tzv. prvej pomoci
  • dotácie na nájomné
  • iné dotácie

Účtová trieda 4 (vlastné imanie)

 • vybrané problémy účtov vlastného imania (vlastné imanie spoločnosti z účtovného a obchodno-právneho pohľadu)
 • vklady do základného imania, ostatné kapitálové vklady, fondy kapitálové, fondy tvorené zo zisku (účtovné hľadisko, obchodno-právne hľadisko, daňové hľadisko)
 • výsledok hospodárenia (zisk, strata) a jeho účtovanie
 • vlastné imanie – vykazovanie, obchodno-právne súvislosti.
;
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem pani Ing. Bc. Acsovej za školenie. Som veľmi spokojná s týmto školením. Je úžasná a obdivujem jej profesionalitu a pohotovosť v odpovediach na naše otázky. Ďakujem veľmi pekne.

Schemnitzerováďalšie školenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty