Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorovŠkolenie - 12. 12. 2019

Školenie: Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu

Obsah školenia :
 • Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
  • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
  • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb ako wellnes...)
  • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzu metodický prístup finančnej správy
  • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
  • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
  • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
  • konateľ a spoločník na pracovnej ceste - práva, povinnosti a vplyv na základ dane
 • Nesplácanie záväzkov a dopad na základ dane, pohľadávky po splatnosti
  • neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
  • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  • opravné položka, postúpenie a odpis pohľadávky
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
  • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kaptiálových fondov, dopad na spoločníka
  • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
  • vyplatenie dividedny členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane
 • Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno-daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) - bezplatné dodanie tovaru a služby
  • reklamné predmety z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
  • obchodné vzorky z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
  • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
  • refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
  • refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu
 • Oprava základ dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • oprava chýb minulých účtovných období a dopad na základ dane a účtovný princíp
  • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
  • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH
  • zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH
Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:15 Seminár
 • 10:15 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:00 Seminár
 • 12:00 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Vladimír Ozimý
Výborné školenie v súvislostiach a nadväznostiach. Ďakujem aj za plodnú diskusiu a úplnosť zodpovedaných otázok. Diničová
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás