x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 31. 1. 2019

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
Ing. Vladimír Ozimý, 31. 1. 2019, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Školiteľ Vás v rámci prednášky bude sprevádzať celým procesom zostavenia účtovnej závierky a jej jednotlivými položkami. Na príkladoch z praxe sa zameriate na nesprávne vyplnenú účtovnú závierku a možné sankcie vyplývajúce z nesprávne podaných výkazov.
Obsah školenia:
 • Účtovná závierka
  • Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
  • Zostavenie účtovnej zvierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  • Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
  • Likvidácia a vplyv na podanie UZ
 • Účtovná uzávierka – oblasti s ňou sledované, práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov: dlhodobý a krátkodobý majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, opravné položky k majetku, záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, inventúrne rozdiely, preukázateľnosť účtovníctva s dôrazom na vykonanú inventarizáciu, vybrané zostatky (sporné a problémové prípady), nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe.
 • Poznámky k účtovnej závierke. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky.
 • Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
 • Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie
  • Lehota na podanie opravenej účtovnej závierky a daňového priznania
  • Sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov
  • Riziká súvisiace so zrušením živnosti, ak sa účtuje nesprávne po novom (po 1. 1. 2018)
  • Ostatné kapitálové fondy po 1. 1. 2018 (daňové a účtovné hľadisko)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás