Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Obsah, význam a tvorba vnútorných účtovných predpisov – na príklade komplexne vypracovanej vnútropodnikovej smernice

Ing. Bc. Jana Acsová
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

Krátka ukážka sa ešte spracováva...

Obsah školenia:

 • Význam internej účtovnej smernice
 • Úvodné ustanovenia v internej smernici
  • Identifikácia účtovnej jednotky
  • Predmet činnosti
  • Aplikácia vykonávacích predpisov pre oblasť účtovníctva
  • Účel smernice
  • Účtovný softvér
  • Forma vedenia účtovných záznamov
  • Účtovné knihy, účtový rozvrh, číselníky, symboly a skratky
  • Uchovávanie účtovnej dokumentácie
 • Dlhodobý majetok (ÚT0)
  • Dlhodobý majetok nehmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)
  • Dlhodobý majetok hmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)
  • Dlhodobý majetok finančný (druhové vymedzenie, oceňovanie)
 • Zásoby (ÚT1)
  • Spôsob účtovania zásob
  • Materiál (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, materiál na priamu spotrebu, prirodzené úbytky)
  • Osobitný postup UJ pri účtovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky
  • Tovar (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, vedľajšie náklady obstarania, stanovená doba spotreby, prirodzené úbytky)
 • Finančný majetok (ÚT2)
  • Finančný majetok krátkodobý (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Osobitný postup UJ pri účtovaní stravovacích poukážok
  • Osobitný postup UJ pri vyúčtovaní zahraničných pracovných ciest
  • Pohľadávky, záväzky, časové rozlíšenie (ÚT3)
  • Pohľadávky (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Záväzky (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Účty s možnosťou vykázania v aktívach aj v pasívach
  • Účtovanie časového rozlíšenia
 • Rezervy (ÚT3)
  • Rezervy (druhové vymedzenie, oceňovanie, účtovanie, časové hľadisko)
  • Významnosť
  • Významnosť na účely účtovnej závierky
  • Významnosť na účely opráv chýb minulých účtovných období
  • Významnosť na účely časového rozlíšenia
 • Inventarizácia
  • Inventarizácia dlhodobého majetku
  • Dlhodobý hmotný majetok
  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • Dlhodobý finančný majetok
  • Odporúčania k oceneniu, odporúčania k vyradeniu z účtovníctva
  • Inventarizácia zásob
  • Materiál (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)
  • Tovar (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)
  • Inventarizácia finančného majetku krátkodobého
  • Inventarizácia pohľadávok
  • Pohľadávky po splatnosti
  • Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva (odpisu)
  • Inventarizácia záväzkov
  • Záväzky po splatnosti
  • Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva
  • Vzory (inventúrny súpis, inventarizačný zápis)
  • Menovanie členov inventarizačnej komisie
  • Formálne zabezpečenie inventúry
  • Inventarizácia vlastného imania
  • Inventarizácia účtov časového rozlíšenia
 • Časový harmonogram uzávierkových prác
  • Dátum zostavenia účtovnej závierky
  • STOP termín
  • Uzávierkové práce so záväzkami
  • Uzatváranie knihy došlých faktúr
  • Uzatváranie záväzkov daňových
  • Uzatváranie záväzkov voči spoločníkom
  • Uzatváranie ostatných záväzkov
  • Uzávierkové práce s pohľadávkami
  • Uzatváranie knihy vystavených faktúr
  • Uzatváranie pohľadávok daňových
  • Uzatváranie pohľadávok voči spoločníkom
  • Uzatváranie ostatných pohľadávok
  • Uzávierkové práce dlhodobého majetku
  • Uzávierkové práce spojené so zásobami
  • Uzávierkové práce časového rozlíšenia aktív a pasív
  • Uzávierkové práce vlastného imania
 • Zrušovacie ustanovenia
 • Počet vyhotovení a rozdeľovník
 • Prílohy a vzory
 • Súvisiace právne predpisy

Súčasťou materiálu ku školeniu sú aj:

 • editovateľné vzory účtovnej smernice
 • editovateľné vzory inventúrnych súpisov
 • vzor odpisového plánu
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

Hudákováďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty