Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax

Ing. Bc. Jana Acsová
Videozáznam školenia z 17.4.2023
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

Pohľadávky

 • pojem
 • vznik pohľadávky, členenie pohľadávok a jeho význam (vecné, časové hľadisko; druhové členenie)
 • účtovné odhady - pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
 • zánik pohľadávky – zaplatením, započítaním, odpísaním, predajom
 • započítanie pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene),
 • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
 • postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • inventarizácia pohľadávok pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • pohľadávky v cudzej mene, prepočítací kurz

Pohľadávky po lehote splatnosti

 • plynutie času, splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením, príslušenstvo k pohľadávkam (zákonné, zmluvné)
 • úrok z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
 • zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • premlčanie pohľadávky
 • dohodnutá zmena splatnosti, splátkový kalendár, uznanie dlhu
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok; platobný rozkaz; exekúcia

Opravná položka k pohľadávkam

 • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty, rizikové pohľadávky
 • účtovné hľadisko tvorby opravnej položky k pohľadávke
 • daňové hľadisko tvorby opravnej položky k pohľadávke (dlžník v konkurze, v reštrukturalizácii, v oddĺžení splátkovým kalendárom, pohľadávka po splatnosti)
 • opravné položky k pohľadávkam u mikrodaňovníka

Odpis pohľadávok

 • trvalé vyradenie pohľadávky z účtovníctva
 • účtovanie odpisu pohľadávok
 • daňové hľadisko odpisu pohľadávok (voči dlžníkovi v konkurze, v reštrukturalizácii, pohľadávok po splatnosti)
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka
 • nevymožiteľné pohľadávky z pohľadu DPH a ich premietnutie v účtovníctve
 • pohľadávky voči dlžníkom, ktorí zanikli rozhodnutím súdu „ex offo“

Postúpenie pohľadávok

 • účtovné hľadisko postúpenia pohľadávky
 • daňové hľadisko postúpenia pohľadávky (voči dlžníkovi v konkurze, v reštrukturalizácii, pohľadávok po splatnosti)
 • faktoring

Opravné doklady

 • vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska
 • nevymožiteľné pohľadávky z pohľadu DPH a ich premietnutie v účtovníctve
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

Hudákováďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty