Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  
Ing. Vladimír Ozimý

Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie (účtovno-daňový aspekt)

Školenie - 5. 10. 2020 Objednať

Obsah školenia

 • Vznik pohľadávky ako účtovného prípadu a jej zdanenie
 • Rizikové pohľadávky a povinnosť tvoriť opravné položky, použitie a rozpustenie OP vrátane daňového aspektu
 • Odpis pohľadávky a daňové dopady
 • Reštrukturalizácia a konkurz dlžníka a vplyv na tvorbu a odpis pohľadávky
 • Možnosť vrátenie DPH pri nedobytných pohľadávkach
 • Záväzky v účtovno-daňových aspektoch
 • Neuhradenie záväzku a daňový dopad
 • Odpis záväzku a daňový dopad
 • Rezervy z účtovno-daňového aspektu
 • Zložky vlastného imania a účtovný pohľad
 • Dividendy spoločníka a účtovno-daňový pohľad
 • Kapitálové fondy
 • Základné imanie a rezervný fon
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  online
  (Pre ochranu Vášho zdravia, prechádzame z fyzickej účasti na školenie formou on-line, ktoré môžete sledovať priamo na Vašom počítači.
  Počas školenia máte možnosť zadávať otázky lektorovi.
  Do 3 pracovných dní Vám sprístupnime celé školenie aj vo forme videozáznamu.)
 • Čo je online
  sledovanie?

  - 4-5 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky
  - na online sledovanie sa dostanete cez Vaše CUS konto zadaním loginu a hesla zvoleného pri registrácii
  - okrem lektora vidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a môžete si stiahnúť písomné materiály ku školeniu
  - získate navyše videozáznam celého školenia pre Vaše ďalšie používanie
  - počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc
 • Priebeh školenia:

  08:00 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 10:15 Seminár
  10:15 - 10:45 Prestávka č. I
  10:45 - 12:00 Seminár
  12:00 - 12:45 Prestávka č. II
  12:45 - 14:00 Seminár
 • Lektor:

  Ing. Vladimír Ozimý
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

OdporúčamePo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, školenie bolo poučné aj vďaka odprezentovaniu veľa dobrých praktických príkladov.

Hromadová

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás