Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.

Školenie - 4. 6. 2019

Školenie: Podvojné účtovníctvo podnikateľov - zásoby a finančný majetok
POZOR: Vážený klient upozorňujeme Vás na zmenu adresy – nové školiace priestory

Popis školenia:
Počas tohto školenia sa budeme podrobne zaoberať zásobami. Pozrieme sa na metódy ich účtovania, oceňovanie a evidenciu v účtovníctve. V priebehu prednášky sa špeciálne zameriame na účtovanie na finančné účty, najmä účtovanie platieb nahrádzajúcimi hotovosť a legislatívne obmedzenia platieb v hotovosti. Nakoniec si rozoberieme rôzne účtovné a daňové problémy spojené s existenciou virtuálnych mien.
Obsah školenia :
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
  • charakteristika a druhové členenie zásob
  • účtovanie zásob spôsob „A“ a spôsob „B“
  • obstaranie zásob kúpou, bezodplatným nadobudnutím, zámenou, vo vlastnej réžii
  • úbytok/vyradenie zásob:
   • predajom
   • z dôvodu manka alebo škody
   • stratné v maloobchode
   • likvidáciou
  • oceňovanie zásob a účtovanie zásob pri prijatí a vyskladnení, účtovanie zliav
  • zásoby na priamu spotrebu
  • zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľností na predaj
  • obstarávanie nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  • inventúra, inventarizácia a inventarizačné rozdiely pri zásobách
  • analytická evidencia k účtom zásob
  • podsúvahová evidencia zásob
  • premietnutie zásob v účtovnej závierke
 • Účtová trieda 2- Finančné účty:
  • obsahové vymedzenie účtovej triedy 2 a do nej včlenených účtov finančného majetku
  • obstaranie krátkodobého finančného majetku,
  • oceňovanie na účtoch finančného majetku, účtovanie kurzových rozdielov
  • hotovostný peňažný styk, bezhotovostný peňažný styk, účtovanie platieb platobnými kartami a prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, virtuálna mena
  • účtovanie krátkodobých bankových úverov a finančných výpomocí
  • úbytok/vyradenie krátkodobého finančného majetku
  • premietnutie v účtovnej závierke
  • zákon o obmedzení platieb v hotovosti
Základné údaje o školení
Miesto konania: Košice
NIE STE z Košíc? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás