Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.

Školenie - 14. 5. 2019

Školenie: Pohľadávky a záväzky z pohľadu účtovníctva a daní - vybrané aplikačné problémy
POZOR: Vážený klient upozorňujeme Vás na zmenu adresy – nové školiace priestory

Popis školenia:
Na školení sa budeme podrobne zaoberať účtovaní, oceňovaním a vykazovaním jednotlivých druhov pohľadávok, záväzkov a vlastného imania. Na jednotlivé účtové triedy sa pozrieme aj z pohľadu zákona o dani z príjmov, vďaka čomu získate úplný prehľad o problematike a svoje vedomosti budete vedieť uplatniť vo vašej praxi.
Obsah školenia :

Pohľadávky

 • Vznik a zánik pohľadávky,
 • Časové hľadisko členenia pohľadávok,
 • Analytická evidencia k účtom pohľadávok,
 • Vzájomné započítanie pohľadávok, inventarizácia pohľadávok,
 • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska,
 • Odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska , omeškanie dlžníka, premlčanie pohľadávky
 • Príslušenstvo k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska (úroky z omeškania, zmluvná pokuta, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam

Záväzky

 • Analytická evidencia k účtom záväzkov,
 • Časové hľadisko členenia záväzkov, inventarizácia záväzkov, odpustenie záväzku a odpísanie záväzku
 • Úprava základu dane z príjmov pri záväzkoch po lehote splatnosti
 • Rozdiely medzi pohľadávkami a záväzkami po splatnosti z pohľadu úpravy základu dane z príjmov
 • Rezervy ako súčasť záväzkov účtovnej jednotky
 • Účty časového rozlíšenia – účtovanie a vykazovanie
Základné údaje o školení
Miesto konania: Košice
NIE STE z Košíc? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás