Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.

Školenie - 7. 5. 2019

Školenie: Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe
POZOR: Vážený klient upozorňujeme Vás na zmenu adresy – nové školiace priestory

Popis školenia:
Školenie bude zamerané na dlhodobý majetok a jeho definíciu z pohľadu podvojného účtovníctva. Počas prednášky sa pozrieme na špecifické formy obstarania dlhodobého majetku, jeho ocenenie, následné odpisovanie a nakoniec jeho likvidáciu.
Obsah školenia :
 • Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok hmotný a nehmotný:
  • osobitosti vzniku účtovného prípadu,
  • možnosti účtového rozvrhu,
  • vykázanie v účtovnej závierke,
  • optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom,
  • definícia hmotného a nehmotného majetku a jeho druhové členenie,
  • súbor hnuteľných vecí, odpisovanie technológie, súčasti stavby vrátane oddeliteľných súčastí,
  • drobný majetok,
  • komponentné odpisovanie majetku.
 • Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania – osobitosti. Technické zhodnotenie majetku – účtovanie, odpisovanie.
 • Opravy a údržba majetku, charakteristika a účtovanie.
 • Bezodplatné obstaranie majetku.
 • Transakcie s dlhodobým majetkom, dotácia, úverové financovanie, darovanie, likvidácia, predaj, škoda, prenájom.
 • Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad, prvý rok, ďalšie roky, hospodársky rok; prerušenie odpisovania.
 • Prenájom dlhodobého majetku a vznik nepeňažného príjmu prenajímateľa.
Základné údaje o školení
Miesto konania: Košice
NIE STE z Košíc? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás