x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Školenie - 9. 4. 2019

Školenie: Účtovný a daňový pohľad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019

Popis školenia:
Na tomto školení sa pozrieme na legislatívne vymedzenie vlastného imania a spôsob účtovania výsledku hospodárenia. Budeme sa venovať rôznym kapitálovým fondom vrátane Zákonného rezervného fondu. Rozoberieme si rôzne druhy dlhodobých záväzkov a ich účtovanie v systéme podvojného účtovníctva. Súčasťou prednášky bude aj bližší pohľad na rezervy a ich vplyv na základ dane.
Obsah školenia :
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného a obchodno-právneho pohľadu.
 • Vklady a základné imanie:
  • podľa Obchodného zákonníka,
  • účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti,
  • vykazovanie v otváracej súvahe,
  • zmeny základného imania,
  • vyrovnací podiel.
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov.
 • Výsledok hospodárenia (zisk, strata) a jeho účtovanie; podiely na zisku.
 • Opravy chýb minulých účtovných období.
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku.
 • Sociálny fond.
 • Dlhodobé záväzky - definícia, účtovanie; dlhodobé bankové úvery.
 • Dlhodobé rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti:
  • zákonné rezervy, ostatné rezervy,
  • účtovanie tvorby a rozpustenia rezerv,
  • vplyv na základ dane z príjmov právnickej osoby.
Základné údaje o školení
Miesto konania: Košice
NIE STE z Košíc? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás